Tierps kommun

|

Lediga tomter och byggnader

Tierps kommun har lediga småhustomter till salu, och säljer byggnader med mark via anbud.

Var finns det lediga tomter?

I kartan nedan kan du se tomter och mark som finns till försäljning just nu, eller som är på gång, dvs planeras att bli till salu.

I Tierps centralort planeras just nu tre områden för bebyggelse; Kronhjortsvägen, Fågelvägen och Siggbo.

Karta över lediga tomter och tomter på gång

Visa lediga tomter och tomter på gånglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på en större karta, på helskärm.

Kartsymboler

Klicka på symbolen för att se kartinnehållet. Välj bland t ex detaljplaner, idrottshallar, sandutlämning, smultronställen och vandringsleder.

Dra ner den gula figuren mot kartbilden för att se kartan i mark- och gatunivå.

Blå - Industrimark till salu

Blå - industrimark till salu

Lila - Villatomter till salu

Lila - villatomter till salu

Orange - Planer på gång

Orange - villatomter och industrimark på gång (planeras att bli till salu).

Områden under utformning i Tierps centralort

Dessa områden är under utformning, men går inte att köpa än.

Skyttevägen

Kronhjortsvägen

4 tomter på gång

Plankarta över området KronhjortsvägenPDF (pdf, 443.8 kB)

SamrådsdokumentPDF (pdf, 8.7 MB)

Skyttevägen

Fågelvägen, Wallskoga

15 villatomter

Plankarta över området FågelvägenPDF (pdf, 1.1 MB)

Samrådsdokumentlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skyttevägen

Siggbo

Planer för flervånings­hus och villatomter

Plankarta över området SiggboPDF (pdf, 632.9 kB)

Samrådsdokumentlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nyheter lediga tomter

Markpriser

  • 195 kr/kvm för villatomter i tätorterna Tierp och Örbyhus.
  • 150 kr/kvm för villatomter i övriga kommunen.
  • 115 kr/kvm för detaljplanelagd industrimark.
  • 50 kr/kvm för råmark (köparen bekostar lantmäteriförrättningen)

Priserna gäller från 2016-03-01.

Vid exploatering av nya områden i samverkan mellan kommunen och en exploatör görs en förhandling för att balansera intäkter och kostnader och av detta underlag bestäms markpriset.

El och VA-anslutning o dyl tillkommer.

Att tänka på vid tomtmarksköp

Utöver kostnaden för tomten tillkommer bland annat anslutningsavgifter för VA, el, eventuellt tele/bredband samt kostnader för nybyggnadskarta, bygglov och lagfart.


Lagfart

Ansökan om lagfart gör du hos Fastighetsinskrivningen på Lantmäteriet inom tre månader efter köpet. Stämpelskatt och expeditionskostnad uppgår för privatperson till 1,5% av tomtpriset + 825 kr .

Mer information om lagfartsansökan hittar du hos lantmäteriet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lantmäteriet, telefon: 0771-63 63 63

 

Bygglov

Om du planerar att bygga något krävs det i de flesta fall bygglov. Här kan du läsa mer om bygglov. Eller kontakta Medborgarservice för närmare information.

 

Nybyggnadskartor

Om du ska bygga nytt inom område med detaljplan och verksamhetsområde för kommunalt VA krävs att du har en nybyggnadskarta. Sådan kan du beställa från kommunen för en kostnad. Beställningen görs via Medborgarservice.


Elnät, fjärrvärme, stadsnät

Vattenfall äger elnätet i största delen av Tierps kommun. Mer information om att ansluta tomten till Vattenfalls elnät hittar du på Vattenfalls webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, eller ring Vattenfalls kundservice, telefon 020-82 00 00.

På flera orter i kommunen finns fjärrvärme. Läs mer om fjärrvärme på Tierps Fjärrvärmes webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, eller ring 0293-130 75.

I Tierps kommun finns stadsnät för bredband. Läs mer om bredband och IT här.

 

För mer information kontakta Medborgarservice.

- Dokument öppnas i nytt fönster
Sidan uppdaterad 2017-03-13
Tipsa andra:
Tierps kommun
Centralgatan 7, 815 80 Tierp
Telefon: 0293-21 80 00
Org nr: 212 000-0266