Tierps kommun

|

Klart för 15 nya villatomter i Tierp

Det är nu klart att det blir 15 nya villatomter i förlängningen av Fågelvägen i Tierp.

Arbetet med att genomföra detaljplanen har påbörjats och anläggning av vägar och avlopp i området kommer att initieras under våren och pågå i ungefär 20 veckor. Parallellt med detta kommer avstyckning till individuella villatomter att utföras av Lantmäteriet.

Planerad säljstart av villatomterna är till våren 2017, med tillträde till tomterna under sensommaren. Försäljning av tomterna kommer att ske via kommunens tomtkö.

Fakta om tomterna

De 15 nya friliggande tomterna kommer att omfatta ca 800-900 kvadratmeter, på en total yta om ca 1,84 hektar.

Tomtpriset är 195 kr/kvadratmeter, utöver kostnaden för tomten tillkommer bland annat anslutningsavgifter för VA, el, eventuellt tele/bredband samt kostnader för nybyggnadskarta, bygglov och lagfart. För mer information om avgifter se sidan lediga tomter.

Den 6 september 2016 antogs detaljplanen för Wallskoga av kommunstyrelsen. Ärendet överklagades till mark- och miljödomstolen hösten 2016.

 

 

Sidan uppdaterad 2017-03-13
Tierps kommun
Centralgatan 7, 815 80 Tierp
Telefon: 0293-21 80 00
Org nr: 212 000-0266