Tierps kommun

|

Högtryck för bygglovshandläggarna

Nu är högsäsongen igång när det gäller bygglovsansökningar och våra handläggare kan vara svåra att nå via telefon en tid framöver. Kontakta istället gärna Medborgarservice, som kan svara på generella frågor om bygglov och anmälan.

Byggsäsongen är igång och det är högt tryck på bygglovsansökningar och anmälan enligt plan- och bygglagen. Kommunens bygglovshandläggare har därför hög arbetsbelastning både vad gäller granskning av nyinkomna ärenden men även ökat antal samråd och arbetsplatsbesök ute på byggarbetsplatserna. Detta innebär att handläggarna en tid framöver är svåra att nå via telefon.

Telefontid handläggare

För att underlätta för dig som har specifika frågor kring bygglov, införs från och med 27 mars telefontid för att nå handläggare, varje vardag mellan kl 13-15. I möjligaste mån finns då en handläggare tillgänglig för att svara på dina frågor.

I övrigt går det självklart även bra att kontakta handläggare via e-post.

Medborgarservice

Kundansvariga vid Medborgarservice kan oftast ge svar på generella frågor om bygglov och anmälan. Via Medborgarservice går det även bra att lämna ett meddelande, så att en handläggare kan ringa upp vid ett senare tillfälle.
Kontakta oss gärna via medborgarservice@tierp.se eller 0293-21 80 88.Sidan uppdaterad 2017-05-22
Tierps kommun
Centralgatan 7, 815 80 Tierp
Telefon: 0293-21 80 00
Org nr: 212 000-0266