Tierps kommun

|

Sopor, avfall och återvinning

Du kan minska din miljöpåverkan genom att slänga mindre och sortera dina sopor.

Varje invånare i Sverige slänger i genomsnitt 500 kilo sopor på ett år. 250 kilo lämnas till återvinning och 250 kilo slängs i soptunnan. Soporna du lämnar till återvinning blir nya saker och sparar både råvaror och energi. Det du slänger i soptunnan blir värme och el.

Sophämtning

Alla som äger ett hus måste betala en fast och en rörlig avgift för återvinning och avfall. Den rörliga avgiften kan du själv påverka genom ditt val av sophämtning.

Det är inte tillåtet att själv transportera komposterbart eller brännbart hushållsavfall, inte heller till återvinningscentral eller från fritidshuset till åretruntbostaden. Det är heller inte tillåtet att själv elda hushållsavfallet eller att gräva ner avfallet. Även en liten mängd avfall måste alltså normalt hämtas via abonnemang.

Kompostering

Du som vill kompostera dina matrester och ditt trädgårdsavfall kan få sophämtning var fjärde vecka.

Grovavfall

Du kan lämna grovavfall på kommunens bemannade återvinningscentraler. Exempel på grovavfall är trädgårdsavfall, metallskrot och kylskåp.

Vill du beställa sophämtning eller har andra frågor om renhållning?

Frågor om räkningar, abonnemang, renhållningstaxa, slamtaxa, flytt och nyanmälan hanteras av kundtjänst på TEMAB.

Ansökan om undantag från renhållningsordningen skickas till Medborgarservice.

Avgifter

Avfallshanteringen är taxefinansierad. Taxor och avgifter för fastighetsägarna fastställs av Kommunstyrelsen.

Avgift som ej erlagts i tid påförs dröjesmålsränta enligt räntelagen samt eventuell kostnad för inkassoavgift enligt lagen om ersättningar för inkassokostnader.

Det finns dock möjligheter att få abonnemanget anpassat till sopmängden genom förlängt hämtningsintervall eller delat abonnemang med närboende. Dessutom kan man begära om uppehåll i sophämtningen om fastigheten inte utnyttjas.

Läs gärna även kommunens


Sidan uppdaterad 2017-01-31
Tipsa andra:
Kontaktinformation
Ställ din fråga till:
  • TEMAB
  • Kundtjänst, fakturafrågor
  • Måndag-fredag kl. 08:00-15:00.
  • Lunchstängt kl. 12:00-13:00.

  • Telefon: 0293-21 99 00
TEMAB logotyp

Från och med 1 januari 2016 hanterar TEMAB det praktiska utförandet inom:

  • VA (vatten och avlopp)
  • sopor, avfall och återvinning
  • snöröjning, sandning och väghållning
  • gräsklippning, gator, gatbelysning

Telefon: 0293-21 99 00

Tierps kommun
Centralgatan 7, 815 80 Tierp
Telefon: 0293-21 80 00
Org nr: 212 000-0266