Tierps kommun

|

Sopor, avfall och återvinning

Det är bara kommunen eller den som kommunen anlitar eller givit särskilt tillstånd som får forsla bort avfallet. Det är inte tillåtet att själv transportera komposterbart eller brännbart hushållsavfall, inte heller till återvinningscentral eller från fritidshuset till åretruntbostaden. Det är heller inte tillåtet att själv elda hushållsavfallet eller att gräva ner avfallet. Även en liten mängd avfall måste alltså normalt hämtas via abonnemang. Avfallshanteringen är taxefinansierad. Taxor och avgifter för fastighetsägarna fastställs av Kommunstyrelsen.

Avgift som ej erlagts i tid påförs dröjesmålsränta enligt räntelagen samt eventuell kostnad för inkassoavgift enligt lagen om ersättningar för inkassokostnader.

Det finns dock möjligheter att få abonnemanget anpassat till sopmängden genom förlängt hämtningsintervall eller delat abonnemang med närboende. Dessutom kan man begära om uppehåll i sophämtningen om fastigheten inte utnyttjas.

Läs gärna även kommunens

Vill du beställa sophämtning eller har andra frågor om renhållning?

Frågor om räkningar, abonnemang, renhållningstaxa, slamtaxa, flytt och nyanmälan hanteras av kundtjänst på Samhällsbyggnad.

Frågor och ansökan om undantag från renhållningsordningen skickas till Medborgarservice.

Tipsa andra:
Sidan uppdaterad 2015-01-02
Synpunkter eller fel på sidan? Meddela Kristin Persson
Kontaktinformation
Ställ din fråga till:
  • Samhällsbyggnad
  • Kundtjänst, fakturafrågor
  • Måndag-fredag kl. 08:00-15:00.
  • Lunchstängt kl. 12:00-13:00.

  • Telefon: 0293-21 82 23 eller
  • 21 82 24
Tierps kommun
Centralgatan 7, 815 80 Tierp
Telefon: 0293-21 80 00
Org nr: 212 000-0266