Tierps kommun

|

Guldkorn ur arkivet

Är du nyfiken på lite guldkorn från Tierps kommuns historia? På den här sidan presenterar vi regelbundet små glimtar ur kommunarkivets skattkista. Det kan vara dokument eller bilder som är spännande, roliga och ibland tragiska. Gemensamt för dem alla är att de berättar något om sin samtid.

 

Tunelius borst- & penselfabrik

Efter att den första lokalen brunnit ned lät Gustaf Emanuel Tunelius bygga upp en ny borst- och penselfabrik på Grevegatan 28 i Tierp. Rörelsen utvidgades sedan till att omfatta även snickerifabrik med tillverkning av bland annat skolbänkar, samt sadelmakeri- och markistillverkning. Fabriken hade som mest runt 140 anställda. Verksamheten lades ned på 1970-talet.

Känner du igen någon av personerna på bilden här nedanför, som jobbade på borst-och penselfabriken i Tierp 1949?

I Tierps kommunarkiv finns foton, tidningsurklipp och vissa andra handlingar från borst- och penselfabriken bevarade.

 

Fabrikören Gustaf Emanuel Tunelius och företagets anställda anno 1949, med fabriksledningen och direktör Tunelius längst fram i mitten. (foto: Carl Larssons fotografiska atelier)

Teckning av fabriken som uppfördes 1915 enligt ritningar av arkitekt Joh. Svensson och byggnaden som den ser ut i dag (okänd konstnär).

Fotomontage som visar företagets borstar och penslar.

Sida ur företagets räkenskapsbok från 1920.

 

Kommunvapnet

Tierps kommun i nuvarande omfattning bildades 1974, efter en sammanläggning av sju olika grannkommuner – Tierps landskommun, Tierps köping, och Västlands, Hållnäs, Österlövsta, Vendels, och Söderfors kommuner.
Då upphörde samtidigt användningen av de gamla kommunvapnen och ett nytt sådant togs fram för den nya storkommunen.

Bilden visar kommunvapnet som användes av dåvarande Tierps kommun, dvs. landskommunen, åren 1954-1973. (Tierps köping använde ett likadant, men med omvänd färgsättning).

Du vet väl om att handlingar från de gamla kommunerna förvaras i kommunarkivet? Där kan man titta på farfars skolbetyg, dåtidens bygglovshantering, politiska beslut i olika frågor, och mycket annat.

Klicka på bilden för att öppna pdf-dokument (427 kB)

1954 års kommunvapenPDF (pdf, 426.8 kB)

 


Livet i Västland

I Västlands kommun inrättades 1954 en kommunal filmkommitté. Kommittén producerade årskrönikor, med korta bildberättelser från Västland under det gångna året. I filmerna blandas viktigare händelser och vardagsliv på bygden med kommunalpolitiska möten och landskapsvyer.

På den här filmen visas ett utsnitt från Årskrönika 1961:
1) Isen i Tämnarån spettas och sprängs bort för att förhindra översvämning
2) Det nya vattentornet i Karlholm byggs
3) Lådfabriken i Sandby

Filmen är knappt två minuter lång, tyvärr utan ljud.

Du vet väl om att filmkommitténs handlingar förvaras i kommunarkivet, och att en bearbetad videoversion av alla årskrönikor finns på kommunens bibliotek?
Svanbyhemmet - Tierps fattighus byggt 1904

Klicka för större format

Svanbyhemmet (Hemgården) byggdes ursprungligen som fattighus för Tierps socken, efter en ritning av arkitekt N. Nordén i Gävle. Byggnaden som stod färdig 1904 kom sedan att fungera som ålderdomshem och sjukhem tills in på 1990-talet. Tierps kommun köpte fastigheten av dåvarande landstinget 1996, men fastigheten är numera såld om ombyggd till lägenheter.

Du vet väl om att bygglovsritningar och vissa andra ritningar som tillhör den kommunala ärendehanteringen, bevaras i Tierps kommunarkiv? Från arkivet kan man beställa fram ritningar i original och mot en mindre avgift även få en kopia.


 

Examenskatalog Bruksskolan, Söderfors, 1859-1875

I Sverige infördes allmän folkskola 1842, men långt tidigare fanns det skolor vid de Uppländska bruken. Redan från slutet av 1600-talet gavs undervisning vid Söderfors bruk.

Examenskatalogen 1859-1875 från Bruksskolan i Söderfors är ett av kommunarkivets äldsta bevarade skoldokument.

 

Här kan du bläddra i några sidor ur betygskatalogen från Bruksskolan i SöderforsPDF (pdf, 3.9 MB).

Sidan uppdaterad 2017-04-20
Tipsa andra:
Kontaktinformation
Ställ din fråga till:
Tierps kommun
Centralgatan 7, 815 80 Tierp
Telefon: 0293-21 80 00
Org nr: 212 000-0266