Tierps kommun

|

Kommunfullmäktige via webbradio

Med hjälp av webbutsändning av kommunfullmäktige kan man höra debatten var man än befinner sig, både i direktsändning och genom att lyssna i efterhand.

Sändningen är från den 4 april 2017 kl. 18.00

Nästa kommunfullmäktige är tisdag den 13 juni 2017, 
kl. 16.00

Vad krävs för att jag ska kunna lyssna på sändningen?

En förutsättning för att kunna lyssna på sändningen är att man har gratisprogrammet Flash Playerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster installerat, samt högtalare inbyggda i, eller tillkopplade till, sin dator/enhet.

Webbsändningen fungerar optimalt i webbläsare Chromelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Firefoxlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lyssna i efterhand

Du kan lyssna på tidigare fullmäktigesammanträden. Se vänstermenyn.

Livesändning

Om livesändningen inte startar automatiskt nedan så kan du behöva uppdatera webbläsaren.


Föredragningslista Kommunfullmäktige 2017-04-04

Ärende nummer

Ärende

Länk

Tid


Allmänhetens frågestund

1

07:30

1

Upprop av ledamöter och ersättare

1

39:50

2

Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering av protokollet

1

44:20

3

Redovisning av kommuninvånarnas postlåda

1

45:10

4

Aktuellt från revisionen

1

45:45

5

Anmälan av motioner

1

53:45

5a

Motion: Avgiftsfri kollektivtrafik för barn och ungdomar – Alexander Karlsson (V)

1

53:45

5b

Motion: Mer kulturinslag i det offentliga rummet - Öppna väggar – Alexander Karlsson (V)

1

54:30

6

Svar på motioner

1

55:13

6a

Motionssvar: Namngivning av gator och offentliga platser – Anna Ahlin (C)

1

55:13

6b

Motionssvar: Ökad trafiksäkerhet i Tierps kommun – Daniel Blomstedt (M) och Christer Bolin (M)

1

57:18

7

Inlämnande av interpellationer

-

-

8

Svar på interpellationer

1

1:02:20

8a

Interpellationssvar: Effekterna av förändringarna inom hemtjänsten Norra – Åsa Sikberg (M)

1

1:02:20

8b

Interpellationssvar: Vad kommer att ske med brandförsvaret i Skärpling – Joakim Larsson (SD)

1

1:13:40

9

Inlämnande av frågor

-

-

10

Svar på frågor

-

-

11

Revisionsberättelse för år 2016 avseende kommunstyrelsen

1

1:31:46

12

Revisionsberättelse för år 2016 avseende valnämnden

1

1:38:59

13

Revisionsberättelse för år 2016 avseende jävsnämnden

1

1:39:50

14

Revisionsberättelse för år 2016 avseende gemensam lönenämnd

1

1:40:25

15

Revisionsberättelse för år 2016 avseende gemensam it-nämnd

1

1:41:28

16

Revisionsberättelse för år 2016 avseende gemensam överförmyndarnämnd

1

1:42:14

17

Revisionsberättelse för år 2016 avseende gemensam räddningsnämnd

1

1:46:07

18

Revisionsberättelse för år 2016 för stiftelsen Tierps sockens magasinfond med C.G Gilljams donationsfond

2

00:00

19

Åsredovisning samt verksamheternas verksamhetsberättelse för år 2016 – se egen fil

2

1:03

20

Årsredovisning 2016 – Räddningsnämnden i Uppsala län

2

46:04

21

Årsredovisning 2016 – Överförmyndarnämnden i Uppsala län

2

46:37

22

Inriktningsbeslut avseende bildandet av gemensam nämnd inom IT för Tierp, Älvkarleby, Östhammar, Knivsta och Heby kommuner

2

47:09

23

Riktlinje för styrdokument

2

47:57

24

Revidering av bolagsordning för AB Tierpsbyggen

2

50:55

25

Revidering av bolagsordning för Tierps kommunfastigheter AB

2

51:30

26

Antagande av ny detaljplan (DP 1055) för Siggbo handelsområde, Tierp - se egen fil

2

52:05

27

Antagande av Upphävande av byggnadsplan (BP 703) Ängskär – se egen fil

2

1:01:13

28

Delgivning

2

1:03:04


Mötet avslutas

2

1:03:40


Sidan uppdaterad 2017-05-08
Tipsa andra:
Tierps kommun
Centralgatan 7, 815 80 Tierp
Telefon: 0293-21 80 00
Org nr: 212 000-0266