Tierps kommun

|

Kommunfullmäktige via webbradio

Med hjälp av webbutsändning av kommunfullmäktige kan man höra debatten var man än befinner sig, både i direktsändning och genom att lyssna i efterhand.

Sändningen är från den 28 februari 2016, kl. 18.00

Nästa kommunfullmäktige är tisdag den 4 april 2017, 
kl. 18.00

Vad krävs för att jag ska kunna lyssna på sändningen?

En förutsättning för att kunna lyssna på sändningen är att man har gratisprogrammet Flash Playerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster installerat, samt högtalare inbyggda i, eller tillkopplade till, sin dator/enhet.

Webbsändningen fungerar optimalt i webbläsare Chromelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Firefoxlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lyssna i efterhand

Du kan lyssna på tidigare fullmäktigesammanträden. Se vänstermenyn.

Livesändning

Om livesändningen inte startar automatiskt nedan så kan du behöva uppdatera webbläsaren.

Föredragningslista kf 2017-02-28

Ärende nummer

Ärende

Länk

Tid


Allmänhetens frågestund

1

14:15

1

Upprop av ledamöter och ersättare

1

14:28

2

Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering av protokollet

1

19:00

3

Redovisning av kommuninvånarnas postlåda

1

20:00

4

Aktuellt från revisionen

1

20:36

5

Anmälan av motioner

1

24:25

5a

Motion: Stoppa Telias nedsläckning av kopparnätet – Sara Sjödal (C) och Lotta Carlberg (C)

1

24:25

5b

Motion: Starta ett ungdomsråd – på riktigt! – Sara Sjödal (C)

1

25:05

5c

Motion: Kommunen bör införa en digital brevlåda som stöder videor och bilder – Lotta Carlberg (C)

1

25:40

5d

Motion: Bjud in ungdomarna i Tierps kommun till kommunfullmäktige – Lotta Carlberg (C)

1

26:17

6

Svar på motioner

1

26:55

6a

Motionssvar: Namngivning av gator och offentliga platser – Anna Ahlin (C)

1

26:55

6b

Motionssvar: Framtidssäkra lärarkompetensen i skolorna – Sara Sjödal (C)

1

27:20

6c

Motionssvar: Introduktionsdag för nyanställda – Catarina Deremar (C)

1

35:33

6d

Motionssvar: Sänkta arvodesnivåer för gruppledare – Joakim Larsson (SD)

1

37:15

7

Inlämnande av interpellationer

1

43:50

7a

Interpellation: Effekterna av förändringar inom hemtjänst Norra – Åsa Sikberg (M)

1

43:50

7b

Interpellation: Vad kommer att ske med brandförsvaret i Skärplinge – Joakim Larsson (SD)

1

44:45

8

Svar på interpellationer

1

45:25

8a

Interpellationssvar: Obehöriga på skolområde – Joakim Larsson (SD)

1

45:25

9

Inlämnande av frågor

1

1:03:05

9a

Fråga om vad kommunen gör åt farliga vägar – Lotta Carlberg (C)

1

1:03:05

9b

Fråga om inriktningsbeslut kring fortsatt utredning om LOU inom vård och omsorgsplatser med mera – Catarina Deremar (C)

1

1:03:35

10

Svar på frågor

1

1:05:45

11

Antagande av detaljplan DP 1057 för Kronhjortsvägen, för del av Tierp 2:1 och Vallskoga 1:120

1

1:17:45

12

Revidering av taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar i Tierps kommun 2017

1

1:22:30

13

Förslag till reglemente och avtal - Gemensam överförmyndarnämnd i Uppsala län

2

00:00

14

Antagande av ny förbundsordning för Samordningsförbundet Uppsala län

2

1:25

15

Valnämnden – fyllnadsval

2

1:55

16

Val av ledamot till krisledningsnämnden

2

2:45

17

Redovisning av ej besvarade motioner

2

3:40

18

Delgivning

2

4:55


Mötet avslutas

2

5:38

Sidan uppdaterad 2017-02-28
Tipsa andra:
Tierps kommun
Centralgatan 7, 815 80 Tierp
Telefon: 0293-21 80 00
Org nr: 212 000-0266