Tierps kommun

|

Tjänstegaranti

Du ska veta vad du kan förvänta dig av oss

Tierps kommun är till för dig som bor och verkar här. Vi arbetar för att ge våra kommuninvånare en god service och hålla en hög kvalitet på våra tjänster. Vi vill helt enkelt att du ska veta vad du kan förvänta dig av oss. Därför lämnar vi från den 1 januari 2009 sk tjänstegarantier på ett antal av våra tjänster. Det innebär att du som medborgare får kompensation om vi inte håller vad vi lovar. Vi lämnar tjänstegarantier inom följande områden:

Medborgarservice

Kundansvariga på Medborgarservice ska återkomma inom 24 timmar helgfria vardagar till kunder som kontaktar dem. Kompensation: Dröjer det mer än 24 timmar ska kunden efter anmälan kompenseras med en Trisslott.

Bygglov i detaljplanelagt område kan beviljas inom fem veckor från den dag då kompletta handlingar har lämnats in, under förutsättning att ingen annan part måste höras i frågan. Kompensation: Om beslutet dröjer mer än fem veckor ska kunden efter anmälan kompenseras genom tio procents rabatt på bygglovsavgiften.
 

Samhällsbyggnad

Vatten och avlopp - Vid vattenläckor ska det inom sex timmar finnas vatten att hämta inom 500 meters avstånd - Vid jourverksamhet ska den drabbade alltid få besked inom en timme - Vid störningar i vattendistributionen ska leverans via ledningsnätet ske inom 36 timmar.
Kompensation: Om löftena inte uppfylls kommer kompensation att utgå med 10 procent av föregående års vattendebitering för fastigheten, dock högst 500 kronor.

Äldreomsorg

Hemtjänst Omvårdnadsinsatserna inom hemtjänsten ska påbörjas inom 7 arbetsdagar efter beviljat omvårdnadsbeslut.
Kompensation: Om garantin inte hålls, kompenseras den enskilde med ett avdrag på avgiften motsvarande högst en månads omvårdnadsavgift.

Barnomsorg

Förskola Förskoleverksamhet ska tillhandahållas för barn som fyllt ett år. Barn som inte fyllt ett år erbjuds plats om särskilt stödbehov föreligger. Kommunen erbjuder plats inom fyra månader efter att vårdnadshavaren har anmält behov av plats. Kompensation: Första månaden är avgiftsfri om vi inte uppfyller tjänstegarantin.

Har vi inte uppfyllt tjänstegarantin?

Kontakta Medborgarservice om du anser att du har rätt till kompensation för någon av kommunens verksamheter där vi lämnar tjänstegaranti.

Medborgarservice
Tierps kommun
Centralgatan 7815 80 Tierp
Tfn: 0293-21 80 88
E-post: medborgarservice@tierp.se

Sidan uppdaterad 2015-01-23
Tipsa andra:
Tierps kommun
Centralgatan 7, 815 80 Tierp
Telefon: 0293-21 80 00
Org nr: 212 000-0266