Tierps kommun

|

Invigningskvartett. Servicehandläggare Malin Jonsson, Bengt-Olov Eriksson, Anders Klaar, samt Ulrika Hedqvist, chef kommunikationsenheten.

Sverigepremiär i Tierp för ny servicepunkt

Landets första digitala servicepunkt för Försäkringskassan, Pensions­­­myndigheten och Skatteverket invigdes i kommunhusets entré i Tierp den 18 april.

De tre myndigheterna har därmed lämnat Arbetsförmedlingens lokaler längre upp på Centralgatan. Servicepunkten bemannas av personal från Skatteverket i Uppsala tisdagar och torsdagar klockan 09-15, redo att ge besökarna hjälp till självhjälp för att kunna sköta sina myndighetsärenden.

Redan innan den formella invigningen hade de första kunderna hittat till servicepunkten och att placera den i kommunhuset krävde inga svåra
överväganden.
-Vi blev positivt bemötta från första stund. Det sa Anders Klaar, kontorschef för Skatteverkets service- och folkbokföringskontor i mittregionen, i samband med invigningen.

För Tierps kommun kan servicepunkten ses som en naturlig utökning av den linje för kundservice Tierp jobbat med länge. Kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson (S) påminde om att kommunen invigde sin utvecklade kundtjänst för nästan på dagen tio år sedan.

 

Mer samverkan kommer

Arbetsmodellen digital servicepunkt är början på något större. Det tror Anders Klaar. Han ser det som nödvändigt att myndigheternas samverkan ökar, inte minst kring sådana uppdrag som innehåller personliga möten. Han hänvisar till Statens servicecenters ambition att skapa en ny och samlad organisation för alla statliga myndigheters lokala service. En sådan nyordning ska börja sjösättas halvårsskiftet 2018. Arbetsförmedlingen, Kronofogden, Polisen och Trafikverket är några av de myndigheter som nämns lämpliga att ingå i en sådan utökad lokal samverkan till nytta för medborgarna.

 

Sidan uppdaterad 2017-04-20
Tierps kommun
Centralgatan 7, 815 80 Tierp
Telefon: 0293-21 80 00
Org nr: 212 000-0266