Tierps kommun

|

Guldkorn ur arkivet

Den här månadens guldkorn ur kommunens arkiv är material från Tunelius borst- och penselfabrik, som under många år fanns i Tierp.

Tunelius borst- & penselfabrik

Efter att den första lokalen brunnit ned lät Gustaf Emanuel Tunelius bygga upp en ny borst- och penselfabrik på Grevegatan 28 i Tierp. Rörelsen utvidgades sedan till att omfatta även snickerifabrik med tillverkning av bland annat skolbänkar, samt sadelmakeri- och markistillverkning. Fabriken hade som mest runt 140 anställda. Verksamheten lades ned på 1970-talet.

Känner du igen någon av personerna på bilden här nedanför, som jobbade på borst-och penselfabriken i Tierp 1949?

I Tierps kommunarkiv finns foton, tidningsurklipp och vissa andra handlingar från borst- och penselfabriken bevarade.

 

Fabrikören Gustaf Emanuel Tunelius och företagets anställda anno 1949, med fabriksledningen och direktör Tunelius längst fram i mitten. (foto: Carl Larssons fotografiska atelier)

Teckning av fabriken som uppfördes 1915 enligt ritningar av arkitekt Joh. Svensson och byggnaden som den ser ut i dag (okänd konstnär).

Fotomontage som visar företagets borstar och penslar.

Sida ur företagets räkenskapsbok från 1920.


Fler guldkorn ur arkivet

Varje månad presenterar vi här på hemsidan små glimtar ur kommunarkivets skattkista, under rubriken "Guldkorn ur arkivet".

 

 

Sidan uppdaterad 2017-04-25
Tierps kommun
Centralgatan 7, 815 80 Tierp
Telefon: 0293-21 80 00
Org nr: 212 000-0266