Tierps kommun

|

Snacka lokal demokrati med politiker

Alla intresserade kommuninvånare är välkomna till demokrati­beredningens möte torsdagen den 18 maj 2017.
Mötet äger rum kl 14-16 i kommunhusets A-sal.

Demokratiberedningen har kommunfullmäktiges uppdrag att arbeta för utvecklad dialog med kommunens medborgare och att verka för ökat politiskt engagemang med förbättrad representativitet, integration och mångfald. Därför är många av beredningens möten öppna för allmänheten.

Mer information om demokratiberedningen finns här.

Sidan uppdaterad 2017-05-11
Tierps kommun
Centralgatan 7, 815 80 Tierp
Telefon: 0293-21 80 00
Org nr: 212 000-0266