Tierps kommun

|

Säkerhet och kris

 • Uppsala brandförsvar har ny hemsida


  [13 mar] Har du brandsäkrat ditt hem? På Uppsala brandförsvars nya hemsida får du bland annat tips om förebyggande brandsäkerhet och vad du ska tänka på vid olyckor.
  På webbsidan hittar du även information om Uppsala brandförsvars uppdrag i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner genom:
  • kommunal räddningstjänst
  • förebyggande brandskydd
  • tillstånd och tillsyn gällande brandfarliga och explosiva varor
  • sotning och brandskyddskontroll
  • brandutbildningar
  • information och rådgivning
  Välkommen till uppsalabrandforsvar.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Tierps kommun arbetar kontinuerligt med säkerhet och krisberedskap. Vi strävar efter att bygga upp en bra säkerhet och beredskap inför de små olyckorna, de större händelserna samt de stora katastroferna.

Vid en krissituation kommer information om det aktuella läget att kontinuerligt lämnas på denna sida. I vardagslag fungerar den som en informationsplats i frågor om nödsituationer, skydd och säkerhet.

Civilförsvarsförbundetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster arbetar med frågor som rör din trygghet, säkerhet, överlevnad och skydd. En mycket viktig uppgift är att lära människor förebygga att hamna i utsatta lägen, och att klara sig om det ändå händer.  
Om en krissituation uppstår kommer en upplysningsscentral att upprättas dit du kan ringa.

Vid akuta situationer ring SOS Alarm på 112  för:

 • polis
 • ambulans
 • flygräddning
 • räddningstjänst
 • giftinformation
 • jourhavande läkare

Samlad krisinformation

Krisinformation.se länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns samlad information från myndigheter, länsstyrelser, kommuner och andra ansvariga. Här kan du få uppdaterad information om vad som sker både i Sverige och andra länder.

"Ju mer vi är förberedda och ju mer vi kan om säkerhet, desto bättre klarar vi oss - både som individer och tillsammans."

Sidan uppdaterad 2016-04-21
Tipsa andra:

Störningar och avbrott

Sveriges Radio P4 har beredskap vid kriser och störningar. 
Om det är elavbrott kan du lyssna på radio i bilen eller använda en batteridriven radio. 

Samlad sida om störningar och avbrottlänk till annan webbplats

Sveriges Radio P4 Upplandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sveriges Radio Trafikinformationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Trafikverket - trafikinformationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Följ aktuella störningar inom trafik, energi, el, vatten och bredband.

Störningar och avbrott - Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tierps kommun
Centralgatan 7, 815 80 Tierp
Telefon: 0293-21 80 00
Org nr: 212 000-0266