Tierps kommun

|

Kommunfullmäktige via webbradio

Med hjälp av webbutsändning av kommunfullmäktige kan man höra debatten var man än befinner sig, både i direktsändning och genom att lyssna i efterhand.

Sändning från tisdag den 14 juni 2016 kl. 16.00.

TYVÄRR har vi haft tekniska problem under hela första delen av mötet. Livesändningen har inte fungerat. Från kl. 18 fungerar sändningen, med start i punkt 10 "Allmänpolitisk debatt - Integration".

Vad krävs för att jag ska kunna lyssna på sändningen?

En förutsättning för att kunna lyssna på sändningen är att man har gratisprogrammet Flash Playerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster installerat, samt högtalare inbyggda i, eller tillkopplade till, sin dator/enhet.

Webbsändningen fungerar optimalt i webbläsare Chromelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Firefoxlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lyssna i efterhand

Du kan lyssna på tidigare fullmäktigesammanträden. Se vänstermenyn.

Livesändning

Om livesändningen inte startar automatiskt nedan så kan du behöva uppdatera webbläsaren.

Föredragningslista kf 2016-06-14‌

Ärende nummer

Ärende

Tid


Allmänhetens frågestund


1

Upprop av ledamöter och ersättare


2

Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering av protokollet


3

Redovisning av kommuninvånarnas postlåda


4

Anmälan av motioner


5a

Svar på motion – Upphandla alla livsmedel med minimikrav i nivå med svensk djurskyddslagstiftning - Sara Sjödal (C) och Åsa Sikberg (M)


5b

Svar på motion – Inför Rättviksmodellen och skapa nya företag, jobb och skatte-intäkter i kommunen - Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)


5c

Svar på motion – Ökad tillgänglighet till fullmäktiges sammanträden och digitalt voterings- och närvarosystem – Daniel Blomstedt (M) och Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)


5d

Svar på motion – Förbättra integrationen i kommunen – Höj kompetensen - Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)


6

Inlämnande av eventuella interpellationer


7

Eventuella svar på interpellationer


8

Inlämnande av eventuella frågor


8a

Fråga om åldersbestämning av ensamkommande barn – Joakim Larsson (SD)


9

Eventuella svar på frågor


10

Allmänpolitisk debatt - Integration Lyssna på debattenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

(Tider för talarna inlagda i tabell nedan.)


11

Arbetsmiljöpolicy


12

Likvidation av Regionförbundet Uppsala län


 

13

Lyssna på sändning från punkt 13länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avtal om samverkan i gemensam Lönenämnd – ändring i § 10


0:00

14

Avtal om samverkan i gemensam IT-nämnd – ändring i § 10

1:05

15

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Tierps kommun

1:44

16

Om- och tilläggsbudgetering, drift- och investeringsbudget

25:25

17

Slutredovisning av investeringsobjekt 2015

26:28

18

Riktlinjer för kommunala markanvisningar

27:00

19

Tomtkö – regler

31:55

20

Revisionsberättelse och årsredovisning för år 2015 avseende Stiftelsen Tierps sockens magasinfond och Gustav Gilljams i Yvre donationsfond

32:35

21

Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län

33:22

22

Återrapportering avseende verkställande av kommunfullmäktiges beslut om uppdrag perioden januari-augusti 2015

34:23

23-24

Entledigande från samtliga uppdrag

35:10

25-29

Val

38:36

30

Delgivningar

42:15

 

Punkt 10 Allmänpolitisk debatt - Integration

Lyssna på debattenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Talare

Tid

Bengt-Olov Eriksson (S)

00:42

Catarina Deremar (C)

08:00

Joakim Larsson (SD)

18:44

Daniel Blomstedt (M)

28:46

Kenneth Gunnarsson (MP)

40:40

Urban Blomster (VP)

48:40

Gunnar Larsson (Lib)

54:00

Gunilla Wisell (Kd)

1:02:30

Stefan Wårdsäter, Integrationsberedningen

1:06:50Fri debatt

1:13:00Sidan uppdaterad 2016-06-15
Tipsa andra:
Tierps kommun
Centralgatan 7, 815 80 Tierp
Telefon: 0293-21 80 00
Org nr: 212 000-0266