Tierps kommun

|

Kommunfullmäktige via webbradio

Med hjälp av webbutsändning av kommunfullmäktige kan man höra debatten var man än befinner sig, både i direktsändning och genom att lyssna i efterhand.

Sändningen är från den 14 december 2016, kl. 18.00

Nästa kommunfullmäktige är tisdag den 28 februari 2017, 
kl. 18.00

Vad krävs för att jag ska kunna lyssna på sändningen?

En förutsättning för att kunna lyssna på sändningen är att man har gratisprogrammet Flash Playerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster installerat, samt högtalare inbyggda i, eller tillkopplade till, sin dator/enhet.

Webbsändningen fungerar optimalt i webbläsare Chromelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Firefoxlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lyssna i efterhand

Du kan lyssna på tidigare fullmäktigesammanträden. Se vänstermenyn.

Livesändning

Om livesändningen inte startar automatiskt nedan så kan du behöva uppdatera webbläsaren.

Föredragningslista kf 2016-12-14

Ärende nummer

Ärende

Länk

Tid


Allmänhetens frågestund

1

13:20

1

Upprop av ledamöter och ersättare

1

32:38

2

Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering av protokollet

1

37:50

3

Redovisning av kommuninvånarnas postlåda

1

38:35

4

Aktuellt från revisionen

1

39:05

5

Anmälan av motioner

1

45:07

5a

Motion: Kommunen behöver en föreningssamordnare – Lotta Carlberg (C)

1

45:07

5b

Motion: Ökad trafiksäkerhet i Tierps kommun – Daniel Blomstedt (M) och Christer Bolin (M)

1

45:55

5c

Motion: Stärk den lokala demokratin, vitalisera kommunfullmäktige i Tierp – Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) och Daniel Blomstedt (M)

1

46:33

6

Svar på motioner

1

47:14

6a

Motionssvar: Sätt Tierps kommun på den digitala informations- och turiskartan - Anna Ahlin (C)

1

47:14

6b

Motionssvar: Sänkta arvodesnivåer för gruppledare – Joakim Larsson (SD) - ÄRENDET UTGÅR

1


7

Inlämnande av eventuella interpellationer

1

49:54

8

Svar på interpellationer

1

50:10

8a

Interpellationssvar: Obehöriga på skolområdet – Joakim Larsson (SD) - ÄRENDET UTGÅR

1


8b

Interpellationssvar: Hedersrelarerat våld och förtryck i Tierps kommun – Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)

1

50:10

9

Inlämnande av eventuella frågor

1

1:10:16

9a

Fråga om hastigheten på Industrigatan – Urban Blomster (V)

1

1:10:16

9b

Hur stor egen administration bygger TEMAB upp? – Catarina Deremar (C)

1

1:11:11

10

Svar på eventuella frågor

2, 3

0:00

11

Godkännande av granskningsutlåtande och antagande av ny detaljplan (DP 1049) för Skyttevägen , Tierp

3

9:06

12

Partistöd 2017

3

11:13

13

Återrapportering avseende verkställande av kommunfullmäktiges beslut om uppdrag perioden september-december 2015

3

12:59

14

Taxa – Nyttoparkering

3

13:54

15

Taxa för kopior, avskrifter och utskrifter

4

0:00

16

Avgifter för ej biståndsbedömda insatser inom vård och omsorg 2017

4

1:55

17

Avgifter för biståndsbedömda insatser inom vård och omsorg 2017

4

7:35

18

Ändring av handlingsplan för kultur i förskola och skola

4

11:50

19

Sponsringspolicy för Tierps kommun

4

12:33

20

Inrättande av gemensam nämnd för kunskapsstyrning inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård

4

13:03

21

Val av ledamot och ersättare till gemensam nämnd för kunskapsstyrning inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård

4

13:58

22

Val av kommunalt ombud till Upplandsstiftelsens stämma

4

15:17

25

Delgivning

4

21:37

23

Entledigande av ledamot i Samordningsförbundet samt val av ny ledamot

4

15:57

24

Entledningande av ledamot i valberedningen, val av ny ledamot samt val av ordförande och 1:e vice ordförande

4

19:26


Mötet avslutas

4


Sidan uppdaterad 2016-12-14
Tipsa andra:
Tierps kommun
Centralgatan 7, 815 80 Tierp
Telefon: 0293-21 80 00
Org nr: 212 000-0266