Tierps kommun

|

Kommunfullmäktige via webbradio

Med hjälp av webbutsändning av kommunfullmäktige kan man höra debatten var man än befinner sig, både i direktsändning och genom att lyssna i efterhand.

Kommande sändning är tisdag den 14 juni 2016 kl. 16.00.

Vad krävs för att jag ska kunna lyssna på sändningen?

En förutsättning för att kunna lyssna på sändningen är att man har gratisprogrammet Flash Playerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster installerat, samt högtalare inbyggda i, eller tillkopplade till, sin dator/enhet.

Webbsändningen fungerar optimalt i webbläsare Chromelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Firefoxlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lyssna i efterhand

Du kan lyssna på tidigare fullmäktigesammanträden. Se vänstermenyn.

Livesändning

Om livesändningen inte startar automatiskt nedan så kan du behöva uppdatera webbläsaren.

Föredragningslista 2016-04-05

NR

Ärende

Tid


Allmänhetens frågestund

10.55


Visning av film - Vision för Tierps kommun

12.30

1

Upprop av ledamöter och ersättare

18.38

2

Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering av protokollet

25.30

3a)

Antagande av ny detaljplan 537 för Karlholms strand


27.35

3b)

Godkännande av genomförandeavtal tillhörande DP 537 - Karlholms strand

33.14

4

Redovisning av kommuninvånarnas postlåda

35.45

5

Anmälan av motioner

36.29

6

Interpellation - Höga sjuktal och Arbetsmiljöverkets AFS 2015:4 – Lars-Göran Birkehorn Carlsen (M)

36.47

7a)

Interpellationssvar – Kommunal vuxenutbildning

37.40

7b)

Interpellationssvar - Höga sjuktal och Arbetsmiljöverkets AFS 2015:4

57.22

8

Inlämnande av eventuella frågor

105.28

9

Eventuella svar på frågor

105.38

10-16

Revisionsberättelser för år 2015

105.39

17

Revisionsberättelse och årsredovisning för år 2015 avseende Stiftelsen Tierps sockens magasinfond och Gustav Gilljams i Yvre donationsfond

1.18.14

18

Årsredovisning samt verksamheternas verksamhetsberättelse för 2015

1.18.32

19

Årsredovisning/bokslut/verksamhetsberättelse 2015 – gemensam överförmyndarnämnd

1.52.28

20

Årsredovisning/bokslut 2015 – gemensam räddningsnämnd

1.53.06

21

Överföring av kulturbyggnader

1.53.39

22

Geodataavtal

1.54.35

23

Tillgänglighetsplan för offentlig utemiljö i Tierps kommun

1.55.08

24

Flyttat till ärende 3 a)

1.57.46

25

Riktlinjer och avgifter för tekniska hjälpmedel

1.57.59

26

Entledigande från uppdrag ledamot i demokratiberedningen och ersättare i valberedningen – Christina Karman (L)

2.01.38

27

Val av 1 ledamot i demokratiberedningen

2.02.31

28

Val av 1 ersättare i kommunfullmäktiges valberedning

2,03.49

29

Delgivning

2.04.33

 

Sidan uppdaterad 2016-04-05
Tipsa andra:
Tierps kommun
Centralgatan 7, 815 80 Tierp
Telefon: 0293-21 80 00
Org nr: 212 000-0266