Tierps kommun

|

Kommunfullmäktige via webbradio

Med hjälp av webbutsändning av kommunfullmäktige kan man höra debatten var man än befinner sig, både i direktsändning och genom att lyssna i efterhand.

Sändnigen är från kommunfullmäktige den 20 september 2016.

Nästa sändning startar den 1 november 2016, kl 13.00.

Vad krävs för att jag ska kunna lyssna på sändningen?

En förutsättning för att kunna lyssna på sändningen är att man har gratisprogrammet Flash Playerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster installerat, samt högtalare inbyggda i, eller tillkopplade till, sin dator/enhet.

Webbsändningen fungerar optimalt i webbläsare Chromelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Firefoxlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lyssna i efterhand

Du kan lyssna på tidigare fullmäktigesammanträden. Se vänstermenyn.

Livesändning

Om livesändningen inte startar automatiskt nedan så kan du behöva uppdatera webbläsaren.

Föredragningslista kf 2016-09-20

Ärende nummer

Ärende

Tid


Allmänhetens frågestund

8:22

1

Upprop av ledamöter och ersättare

19:16

2

Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering av protokollet

25:30

3

Redovisning av kommuninvånarnas postlåda

26:15

4

Anmälan av motioner:


4a

Framtidssäkra lärarkompetensen i skolorna, Sara Sjödal (C)

26:55

5

Svar på motioner:


5a

Motionssvar - Läktare till konstgräsplanen i Tierps kommun, Urban Blomster (V) och Marlene Larsson (V)

27:35

6

Inlämnande av eventuella interpellationer

a) Vilken analys görs när bidrag till föreningar dras in? - Catarina Deremar (C)

31:04

7

Svar på interpellationer:


7a

Interpellationssvar - Har 90% av kommunens hushåll blivit erbjudna fiberanslutning inom fyra år? Lotta Carblerg (C)

31:39

8

Inlämnande av frågor:

43:35
9

Svar på frågor:


9a

Vilka inbjudningar har undanhållits oppositionen? Sara Sjödal (C)

47:30

9b

Fråga gällande platsbrist på Danielsgården. Lars-Göran Birkehorn Karlsen

54:33

9c

Fråga - Hur mycket specialidrottarna kostar och är kostnaderna och resursfördelningen rimlig? - Åsa Sikberg (M) och Sara Sjödal (C) - frågan dras ur dagordningen


10

Antagande av ny detaljplan DP 1010, Kv Lejonet


1:01:26

11

Nytt attestreglemente


1:18:06

12

Taxor inom den gemensamma räddningsnämndens område


1:23:16

13

Remissvar gällande revidering av förbundsordningen


1:24:12

14

Förslag till reglemente och avtal - Gemensam överförmyndarnämnd i Uppsala län


1:24:54

15

Cykelplan för Tierps kommun

Mötet ajourneras kl 19:45-19:50


1:26:08

16

Boendeplan för särskild service enligt 9:9 § LSS 2016-2030


2:45

17

Strategi för integration i Tierps kommun


8:00

18

Återrapport avseende ej besvarade motioner


56:18

19

Entledigande från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen - Sara Rådbo (MP)


56:48

20

Val av ersättare i kommunstyrelsen (MP)

57:10

21

Delgivning

58:50


Mötet avslutat

1:00:00

 

Sidan uppdaterad 2016-09-21
Tipsa andra:
Tierps kommun
Centralgatan 7, 815 80 Tierp
Telefon: 0293-21 80 00
Org nr: 212 000-0266