Tierps kommun

|

Kommunfullmäktige via webbradio

Med hjälp av webbutsändning av kommunfullmäktige kan man höra debatten var man än befinner sig, både i direktsändning och genom att lyssna i efterhand.

Sändningen är från den 1 november 2016, kl 13.00.

Nästa kommunfullmäktige är onsdag den 14 december kl 18.00

Vad krävs för att jag ska kunna lyssna på sändningen?

En förutsättning för att kunna lyssna på sändningen är att man har gratisprogrammet Flash Playerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster installerat, samt högtalare inbyggda i, eller tillkopplade till, sin dator/enhet.

Webbsändningen fungerar optimalt i webbläsare Chromelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Firefoxlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lyssna i efterhand

Du kan lyssna på tidigare fullmäktigesammanträden. Se vänstermenyn.

Livesändning

Om livesändningen inte startar automatiskt nedan så kan du behöva uppdatera webbläsaren.

Föredragningslista kf 2016-11-01

Ärende nummer

Ärende

Länk

Tid


Allmänhetens frågestund

1

07:05

1

Upprop av ledamöter och ersättare

1

28:19

2

Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering av protokollet

1

34:15

3

Redovisning av kommuninvånarnas postlåda

1

35:32


ALLMÄNPOLITISK DEBATT

1

2

36:05

00:00

4

Utlåtande avseende delårsrapport 2016 – revisorerna

3

01:30

5

Delårsrapport 2016

3

06:54

6

Skattesats 2017

3

07:24

7

Plan för kommunens ekonomi och verksamhet under åren 2016 – 2018

3

08:25

8

Avgifter och viten vid ledningsförläggning och arbete på offentlig mark (grävtillstånd, TA-planer, markavtal)

3

13:45

9

Nyemission genom kvittning Tierps Energi & Miljö AB

3

16:08

10

Utökade borgensramar samt revidering av tidigare beslut om borgensram

3

20:17

11

Revidering av plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa år 2017

3

25:29

12

Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2017

3

26:33

13

Renhållningstaxa 2017

3

44:20

14

Slamtaxa 2017

3

47:23

15

Antagande för ersättning av detaljplan DP 1011 för Vegavallen, Tierp

3

48:04

16

Inriktningsbeslut LOV: Inriktningsbeslut avseende fortsatt utredning angående LOU inom vård och omsorgsplatser, korttidsvistelse samt hemtjänst enligt socialtjänstlagen

3

48:56

17

Anmälan av motion:

3

55:39

17a

Introduktionsdag för nyanställda – Catarina Deremar (C)

3

55:39

18

Svar på motioner:

3

56:16

18a

Barnomsorg med små barns behov och föräldrars valfrihet i fokus – Åsa Sikberg (M) och Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)

3

56:16

18b

Framtidssäkra lärarkompetensen i skolorna – Sara Sjödal (M)

4

00:20

19

Inlämnande av eventuella interpellationer

4

23:22

20

Svar på interpellationer:

4

24:45

20a

Vilken analys görs när bidrag till föreningar dras in? – Catarina Deremar (C)

4

24:45

21

Inlämnande av eventuella frågor

4

32:25

22

Svar på eventuella frågor

4

32:25

23

Sammanträdesplan 2017

4

32:49

24

Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanaträden 2017

4

34:08

25

Delgivning

4

35:00


Mötet avslutas

4

35:30

 

Sidan uppdaterad 2016-11-02
Tipsa andra:
Tierps kommun
Centralgatan 7, 815 80 Tierp
Telefon: 0293-21 80 00
Org nr: 212 000-0266