Tierps kommun

|

Kontaktinformation
Ställ din fråga till:

I kommunen finns många samhällen med lång industri­tradition. Vi har en stor mängd framgångs­rika företag. Flertalet av dem är småföretag, men också flera medelstora företag inom olika verksamhetsområden.

Några av de större privata arbetsgivarna i kommunen är Atlas Copco Tools AB, Erasteel Kloster AB och Munters Europe AB. Ett varierat utbud av företag är en stor och viktig tillgång för hela kommunen eftersom det utgör basen för vårt arbetsliv och näringsliv. Företag med högst nettoomsättning 2012 i kommunen.PDF (pdf, 479.4 kB)

Tierps kommun
Centralgatan 7, 815 80 Tierp
Telefon: 0293-21 80 00
Org nr: 212 000-0266