Tierps kommun

|


Lokaler och mark för företag

Tierp växer och just nu har vi flera stora projekt på gång; Siggbo Trädgårds-stad med 500 nya bostäder, ett intilliggande handelsområde (Siggbo Handelsområde) samt ett nytt industriområde för lättare industri (Siggbo Företagspark).

Vår ambition är att bygga en natur- och kommunikationsnära stadsdel i en grön miljö mindre än en timme från Arlanda och endast 36 minuter från Uppsala centrum. Tack vare platsens vackra och strategiska läge, med mycket goda kommunikationer till både Gävle, Uppsala, Arlanda och Stockholm, kommer området locka alla typer av människor.

Klicka för större format

SIGGBO TRÄDGÅRDSSTAD
Ny stadsdel med 500 nya bostäder och en ny förskola - allt i naturmiljö. Här kommer det att byggas villor, kedjehus, radhus och lägenheter, med majoriteten av byggnaderna i en höjd av två våningar. Möjlighet till högre bebyggelse i områdets de centrala delar. 
Planerad byggstart är våren 2018. 

 

SIGGBO HANDELSOMRÅDE 
Nytt detaljhandelsområde i anslutning till Siggbo Trädgårdsstad. Nära E4 och goda kommunikationer. 

 

SIGGBO FÖRETAGSPARK 
Byggklar mark på 4 000-­10 000 kvm. Området är planlagt för verksamheter som handel, verkstad, lättare industri, kontor och idrott.
Strategiskt beläget nära motorvägen och järnvägen i centrala Tierp, med mycket goda kommunikationer till Uppsala, Arlanda, Stockholm och Gävle.
Arbetet med områdets infrastruktur är i slutfasen och beräknas vara klart till våren 2017. Detaljplan för områdets verksamheter är klar, detaljplan 1045PDF (pdf, 53.2 MB)

 

NORRA INDUSTRIOMRÅDET
Planområdets areal är 19,6 ha. Befintligt kommunalt vatten- och avloppsförsörjningssystem finns. Detaljplan för området finns i 
detaljplan 148.PDF (pdf, 1020.2 kB)

 

Fler kartor över området:

Klicka för större format

Klicka för större format

 

Bygg Tierp med oss!

Är du intresserad av att vara med att bygga en ny trädgårdsstad? Anmäl ditt intresse här på hemsidan, så kontaktar vi dig eller kontakta oss direkt. Din anmälan är inte bindande. Ta chansen att bli en del av Tierps trädgårdsstad!


Kontaktpersoner

Lars Ingeberg Chef, Medborgarservice och Näringsliv
Tel. 0293-21 80 89, e-post: Lars.Ingeberg@tierp.se

Adam Nyström, Kommunarkitekt
Tel. 0293-21 81 37, epost: Adam.Nystrom@tierp.se

Alexandra Forslund, Mark- och exploateringsansvarig
Tel. 0293-21 82 91, epost: Alexandra.Forslund@tierp.se

Petra Kessler, Näringslivsutvecklare
Tel. 0293-21 80 75, e-post: Petra.Kessler@tierp.se

Thomas Kihlström, Samhällsbyggnadschef
Tel. 0293-21 81 41, e-post: Thomas.Kihlstrom@tierp.seLediga lokaler

Om du letar efter lämpliga industrilokaler eller industrimark som du vill köpa, så kan du läsa mer om det på näringslivssidor.

Du kan också hitta butiks- och affärslokaler hos mäklare samt privata fastighetsägare och hyresvärdar i kommunen.


Markanvisning

Här till vänster kan du läsa mer om hur det fungerar med markanvisning samt anmäla ditt intresse för att få en markanvisning. En markanvisning innebär att ett företag reserverar ett visst kommunägt markområde. Det betyder att ingen annan kan köpa marken under reservationstiden men det är ingen garanti för att kommunen kommer att sälja marken till just det företaget. En markanvisning är alltid tidsbegränsad.

 

Sidan uppdaterad 2017-05-09
Tipsa andra:
Kontaktinformation
Ställ din fråga till:
  • Näringslivsenheten
  • Lars Ingeberg, näringslivschef
  • Tfn 0293-21 80 89

  • Lena Wänkkö, företagslots
  • Tfn 0293-21 86 26
Tierps kommun
Centralgatan 7, 815 80 Tierp
Telefon: 0293-21 80 00
Org nr: 212 000-0266