Tierps kommun

|

Camilla Werme, ordförande Tierps företagare, Jennie Claesson, Handelskammaren och kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson.

Världen har en timme till Tierp

Trend- och omvärldsspaning var temat för företagarfrukosten den 6 april 2017.

Nyttan och nödvändigheten av omvärldsspaning formulerade kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson (S) med orden:
-Utan spaning, ingen aning och då är det lätt att göra misstag. Enklaste formen är att som jag gör börja dagen med mediespaning och till frukost måste det vara tidningar på papper.

Därefter gjorde han en snabb spaning i närområdet, med en rad pågående byggen för boende, förskola och motocrossträning.

-En omvärldsspaning Tierp kan sammanfattas med att det just nu händer väldigt
mycket.

Allt är möjligt

Spaningen fortsatte med morgonens gäst Jennie Claesson från Handelskammaren. Hon presenterade sig som stolt Tierpsbo sedan tolv år tillbaka, hitlockad av reklambudskapet ”i Tierp är allt möjligt”.
-Uppmärksamheten kring ert integrationsarbete gör mig ännu mer stolt, ett tecken
på att alla är välkomna hit.

Hon pratade entusiastiskt om att den aktuella utvecklingen i kommunen visar att allt
faktiskt är möjligt och att ännu mer därför kan göras.

Världen har en timme hit

I sin framtidsspaning såg hon två höga hus intill Möbeln, med en blandning boende och företag och en satsning på ett innovationscentrum som samverkar med de ”coola och världsledande” företag som finns i kommunen. Det skulle kunna locka
entreprenörer och talanger från hela världen. För i Jennie Claessons värld är
inte Tierp en kommun i Norduppland, utan en kommun i världen. Och världen är
inte en timme bort till Arlanda, det är världen som har en timme hit!

Inför den avslutande rundvandringen berättade frukostvärden Högbergsskolan, genom tillförordnade respektive biträdande rektorerna Carina Rudolph Lundberg och Andreas Westin, kort om Tierps gymnasieutbildningar. Andreas Westin, ansvarig för vuxenutbildningen, puffade för skolans möjligheter till företagssamverkan för fortbildning och omskolning, exempelvis i samband med rehabilitering.

 

Sidan uppdaterad 2017-04-11
Tierps kommun
Centralgatan 7, 815 80 Tierp
Telefon: 0293-21 80 00
Org nr: 212 000-0266