Tierps kommun

|

Upphandling och inköp

Tierps kommun köper varor och tjänster för drygt 300 mkr per år. Kommunen är en upphandlande myndighet och kommunstyrelsens arbetsutskott är kommunens centrala upphandlingsorgan. Upphandlingsenheten är centralt placerad i organisationen, som en av fem enheter inom blocket gemensam service.

Kommunens pågående upphandlingar annonseras regelmässigt enligt lagen om offentlig upphandling.


Sidan uppdaterad 2016-10-04
Tipsa andra:
Kontaktinformation
Ställ din fråga till:
  • Upphandlingsenheten
  • E-post: upphandling@tierp.se
Tierps kommun
Centralgatan 7, 815 80 Tierp
Telefon: 0293-21 80 00
Org nr: 212 000-0266