Tierps kommun

|

Skolan och socialtjänsten möts med öppna hjärtan på Gimo herrgård

Ett 80-tal medarbetare från socialtjänst, förskola, grundskola och gymnasium i Tierps kommun träffas i Gimo, 9-10 mars, för att diskutera samverkan, verksamheternas organisation och rådande möteskultur. Målet är att hitta gemensamma former för samarbete och att minska ungas utanförskap. Detta med hjälp av ett brädspel.

Konferensen ingår i det långsiktiga projektet "Socialtjänst hjärtar skola" och kretsar kring brädspelet Commercium – ett spel där tvärprofessionella lag tillsammans besvarar frågor kring mötesstruktur och mötesteknik, organisationsstruktur, fiktiva händelser och annorlunda fakta om Tierps kommun.

Commercium är spelet där alla landar på vinnarrutan – deltagaren, kollegorna samt inte minst barn och unga i Tierps kommun. Tanken är att deltagarna under spelet gång ska hittar vägar till samverkan.
– Spelidén är i linje med visionen för Tierps kommun, berättar Sanna Tjernström, projektledare för ”Socialtjänst hjärta Skola”. Barn och unga har en självklar rätt till inflytande i samhället. För att barnen ska hamna i centrum behöver vi samverka. Samverkan skapar förutsättningar för att motverka utanförskap eller mildra konsekvenserna för den som hamnat lite vid sidan om, fortsätter Sanna Tjernström.

Tvådagarskonferensen syftar till att öka förutsättningarna för samarbete, bygga förtroende mellan verksamheterna, skapa förståelse för varandras uppdrag och verksamheter, klargöra förväntningar på varandra, höja medarbetares delaktighet och inflytande och att visa på att samverkan prioriteras.

Lagens samlade redovisade material kommer efter konferensen att sammanställas i en rapport som ligger till grund för en kommande gemensam verksamhetsplan.

Sidan uppdaterad 2017-03-13
Tierps kommun
Centralgatan 7, 815 80 Tierp
Telefon: 0293-21 80 00
Org nr: 212 000-0266