Tierps kommun

|

Årets pristagare är utsedda

Utmärkelserna till Årets eldsjäl, kulturpris, kulturstipendium och miljöpris är nu utsedda av Kommunstyrelsens arbetsutskott. Priserna kommer att delas ut i samband med kommunfullmäktiges möte den 13 juni.


Kulturpriset 2017 - Tierps konstförening

Kulturpriset är en hedersbetygelse till en person eller grupp som visat framstående förmåga eller gjort uppmärksammade och allmänt erkända insatser på det kulturella
området. Kulturpriset 2017 tilldelas Tierps konstförening. Priset består av en
statyett skapad av smeden Erika Galle och kommer att delas ut den 13 juni under
kommunfullmäktiges sammanträde i A-salen, Tierps kommunhus.

Motivering:
Tierps Konstförening arbetar aktivt för att se till att upplevelser av konst i olika former finns att tillgå för kommunens invånare. Flera gånger om året arrangeras konstutställningar i utställningshallen på Tierps bibliotek. Tierps Konstförening stöder med sitt arbete konstnärer i och utanför kommunen.


Årets eldsjäl 2017 - Jan Westland

Årets Eldsjäl avser att uppmuntra och uppmärksamma ideella ledare som gjort
betydelsefulla insatser för barn/ungdomar/föreningar inom idrott-, fritid- och
naturverksamhet i Tierps kommun och som också fungerar som en god förebild. Prissumman är 15 000 kronor.

Motivering:
Jan Westland har ett brinnande engagemang för sin hembygds historia i Söderfors. Jan har under flera års tid skapat modeller av äldre byggnader i bruket och har på så sätt utvecklat ett museum i sitt eget hem. Genom att berätta om historien för barn och unga för han vidare ovärderlig kunskap.

 

Årets miljöpris 2017 - Matlådan i Tierp

Miljöpriset är avsett att stödja och uppmuntra engagerade föreningar, organisationer, enskilda kommuninvånare, företag, skolklasser m.fl. för att uppmärksamma och stimulera kreativitet på miljöområdet som leder till hållbar utveckling, minskad miljöpåverkan eller leder till en förbättrad livsmiljö. Prissumman är 15 000 kronor.

Motivering:
Tina Dahlström Berg och Magnus Dahlström har genomfört en hållbar och klimatsmart handling genom att ha startat lunchrestaurangen Matlådan i Tierp.
De råvaror som annars skulle slängas i matvarubutiken tas tillvara och lagas till

välsmakande lunchrätter.Årets kulturstipendie 2017 - Mirelle Eriksson

Kulturstipendiet har som syfte att stödja och stimulera lokalt verksamma personer eller grupper inom kulturområdet. Stipendiesumman är 15 000 kronor.

Motivering:
Mirelle Eriksson tilldelas kulturstipendiet för att genomföra ett grafiskt tryckprojekt med foton från trakterna runt Tierp. Mirelle vill med sina konstverk lyfta fram och förmedla mystiken och historien i sin hembygd. Resultatet ska visas offentligt.

 

 

 

Sidan uppdaterad 2017-05-22
Tierps kommun
Centralgatan 7, 815 80 Tierp
Telefon: 0293-21 80 00
Org nr: 212 000-0266