Tierps kommun

|

Lekfullt allvar bygger hjärtlig samverkan

Med mycket lust, lekfullt allvar och lite vardagslyx, möttes ett 80-tal medarbetare från individ- och familjeomsorg, förskolor, grundskolor och gymnasiet på Gimo herrgård den 9-10 mars, för att fördjupa sig i samverkansprojektet "Socialtjänst hjärta skola".


Förväntningarna på konferensen var stora och målen högt ställda. Deltagarna skulle överbrygga verksamhetsgränser och dela med sig av sina respektive professioner för att utveckla bättre gemensamma samverkansformer.


Sällskapsspel som utgångspunkt för att träna samverkan

Till hjälp i de grupparbeten som dominerade konferensen, hade arrangörerna utformat sällskapsspelet Commercium (lat. Samverkan). Spelet satte deltagarnas förmåga till samverkan på prov. Med utgångspunkt i realistiska vardagssituationer utmanades de att med hjälp av varandras erfarenheter hitta vägar till samarbete för att så bra som möjligt möta barns behov. I spelplanens fyra högar med aktivitetskort rymdes uppdrag kopplade till konkreta händelser i ett barns tillvaro, som kan kräva stöd- eller hjälpinsatser.

Andra kort öppnade för djupare diskussioner kring samverkan på ett organisatoriskt plan, mötesformer och krav på individnivå. Som sig bör i ett sällskapsspel innehåller även Commercium frågor och spelrutor med möjlighet att vinna bonusar i form av en låtsas löneförhöjning, friskvårdsbidrag eller en extra slant att lägga på hälsogodis. Men det viktigaste i Commercium är inte att någon står som slutsegrare med mest låtsaspengar, makt eller inflytande. Spelmålet är att alla ska växa av kollegors kunskaper i ömsesidig tillit och få insikt om varandras verksamheter.

Ett sällskapsspel framtaget för att träna på och främja samverkan hade tagits fram.


Konferensens grupparbeten ska sammanfattas i en rapport. I väntan på den mer djupgående konferensutvärderingen konstaterar Annica Lagman och Karina Vallström att konferensens syften uppfylldes med råge. Från deltagarkommentarer, gruppredovisningar och sina egna intryck plockar de omdömen som lustfyllda dagar, ett efterlängtat forum, bra samverkansform och arbetssätt som skulle kunna tillämpas mellan fler verksamhetsgrenar. Spelidén, där en central förutsättning var att bygga lag med blandade professioner, fick högt betyg som arbetssätt som gav generöst med tid till diskussion.

-Grupperna presenterade oberoende av varandra en samstämmig bild av hur samverkan ska fungera och att alla bär ansvar för att bidra och vara delaktiga. Det säger Karina Vallström och understryker att de nyvunna insikterna om samverkan inte ska stanna vid konferensen:

-Det finns en stor förväntan på vad som händer nu, när det ska bli verkstad, omsättas i vardagsarbete och i en gemensam verksamhetsplan.

-Och det står klart för alla att barnets delaktighet är den röda tråden i samarbetet, säger Annica Lagman.


Lärorik dag

Av omdömen från deltagarna utläser konferensledningen även att konferensens inramning och miljö, med godiskiosk som guldkant och musikalisk bordsplaceringen som stämningshöjare, förstärkte medarbetarnas känsla av att vara utvalda, viktiga och påkostade.

 

Sidan uppdaterad 2017-03-20
Tierps kommun
Centralgatan 7, 815 80 Tierp
Telefon: 0293-21 80 00
Org nr: 212 000-0266