Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Översiktsplan 2050

Arbetet med att utforma Tierps kommuns nya översiktsplan är i full gång. Men vad är egentligen en översiktsplan? Hur går arbetet till och kan alla vara med och delta? På de här sidorna kommer information finnas om allt du behöver veta om kommunens nya översiktsplan, ÖP 2050.

Ett stort projekt

En översiktsplan sträcker sig långt in i framtiden och ska visa bästa möjliga användning av mark, vatten och andra resurser. ÖP 2050 ska som namnet antyder ange vilken riktning kommunen ska välja de kommande 30 åren. Planen ska omfatta hela kommunen och hur den ska utvecklas med bostäder, arbetstillfällen, samhällsservice och fritidsmöjligheter.

I projektet kommer allmänheten i kommunen att utgöra en stor roll vid insamlandet av information. Ett antal medborgardialoger har under hösten 2019 ägt rum, där allmänheten haft möjlighet att tycka till om och lämna förslag på vår framtida kommun. Läs mer om vägen till en ny översiktsplan.

Genomförda medborgardialoger

Det var totalt 551 medborgare som deltog under de arton dialoger som genomfördes hösten 2019 till våren 2020. Läs mer om resultat och sammanställningar på sidan medborgardialoger i ÖP2050.

Det här är en medborgardialog

Genom att bjuda in till medborgardialog ges tillfälle för så många som möjligt att göra sin röst hörd.

Medborgardialogen leds av förtroendevalda politiker i kommunen och gör det möjligt för alla som vill delta att föra fram synpunkter och tycka till om en viss fråga.

Dialogen utgör senare en del av underlaget till beslutet som kommunfullmäktige ska ta ställning till.

Läs mer: riktlinjer och principer för medborgardialog i Tierps kommun Pdf, 617 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 617 kB)