• 2021-09-23 - Information om coronaviruset

 • 2021-08-24 - Helena Carlsson kvar som kommundirektör

 • 2021-06-15 - KF i korthet 8 juni 2021

 • 2021-05-28 - Tierps kommun stoppar inköp från Kronfågel

 • 2021-05-28 - Tierp bäst i länet på friluftsliv 2020

 • 2021-05-28 - Miljonsatsning på samarbete kring film i kulturskolan

 • 2021-05-25 - Företagsklimatet lidande i pandemins fotspår

 • 2021-05-17 - Förskolerektor i Tierp bland framtidens kvinnliga ledare

 • 2021-05-07 - Pandemihjältar kan rädda liv och hälsa

 • 2021-04-16 - KF i korthet 7 april 2021

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och inflytande

Information om coronaviruset

Sidan uppdaterad 2021-09-23 (publicerad första gången 2020-02-27)

Försiktighet för att undvika att bli smittad av coronaviruset har blivit en del av vardagen. För att begränsa spridningen och antalet insjuknade i covid-19 ska de nationella riktlinjerna och Folkhälsomyndighetens rekommendationer följas.

Håll avstånd, jobba hemifrån om det är möjligt, undvik trängsel i kollektivtrafiken, på restauranger och på andra allmänna platser. Stanna hemma vid symptom vid sjukdom och utnyttja vårdens möjligheter till provtagning.

Tierps kommun har tillsammans med övriga kommuner i Uppsala län, Region Uppsala och Länsstyrelsen i Uppsala län, kontakt med andra ansvariga nationella myndigheter i Sverige och följer deras rekommendationer. 

Information från andra myndigheter

Var källkritisk. Lita bara på bekräftad information från ansvariga myndigheter. Aktuell sådan information finns på:

Så undviker du smitta

 • Stanna hemma om du känner dig förkyld
 • Stanna hemma om en familjemedlem är smittad av covid-19
 • Håll minst två meters avstånd
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder
 • Använd handsprit om möjligheten till handtvätt finns
 • Undvik röra vid ansiktet med händerna
 • Undvik nära kontakt med sjuka människor
 • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk

Frågor och svar om Covid-19 länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stödverksamheter

Känner du eller en bekant oro för coronaviruset? Folkhälsomyndigheten har samlat information och kontaktuppgifter till olika stödfunktioner.

Om du känner oro för Covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Våld i nära relationer
Ökad social distansering och mer tid i hemmet kan vara fysiskt, psykiskt och socialt påfrestande. Dessa omständigheter kan öka risken för våld i nära relationer.

Kontaktuppgifter för stödöppnas i nytt fönster

Anhörigstöd
Har du någon familjemedlem som drabbats av covid-19 och känner att du behöver stöd som anhörig? Anhörigcentrum i Tierp hjälper dig.

Kontaktuppgifter till Anhörigcentrum

Självhjälpsprogram för att hantera oro
Region Uppsala erbjuder invånare i Uppsala län hjälp till självhjälp mot oro över covid-19 genom ett digitalt självhjälpsprogram. Det kostnadsfria programmet löper över tre veckor och vänder sig till vuxna över 18 år. Redan utan personlig inloggning och anmälan ges grundläggande information om oro, hjälp att förstå orsaker och enkla råd för att mildra oro i vardagen.

Självhjälpsprogramlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information på finska

Tietoa koronaviruksesta (covid-19) 18. maaliskuuta 2020
Uusi koronavirus herättää paljon kysymyksiä yleisön keskuudessa. Kansanterveysviraston mukaan koronaviruksen (covid-19) aiheuttaman tartunnan leviämisriski on Ruotsissa erittäin suuri.


Uppsalan läänin kunnat ja Region Uppsala yhdessä Uppsalan lääninhallituksen kanssa ovat yhteydessä vastuullisiin viranomaisiin ja noudattavat niiden suosituksia.


Yhteiskunnan puhelinpalvelut ovat erittäin kuormitettuja, erityisesti 1177. Auta todella avun tarpeessa olevia saamaan puhelunsa nopeammin perille. Viranomaisten verkkosivuilta saa vastaukset
moneen tavalliseen kysymykseen. Katso linkit alempaa.


Soita 113 13, jos et löydä tietoa netistä.
Soita 1177 ainoastaan, jos tarvitset henkilökohtaista sairaanhoitoneuvontaa. Älä käytä tätä numeroa yleisiin kysymyksiin, jotka liittyvät koronavirukseen tai viranomaisten suosituksiin.

Koronavirus Covid-19 aiheuttaa monia vilustumista tai influenssaa muistuttavia oireita. Pysy siksi kotona, jos tunnet itsesi vilustuneeksi välttääksesi tartunnan leviäminen toisiin. Enemmistöllä Covid-19 sairaus aiheuttaa lieviä oireita eikä heidän tarvitse ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon. Soita puhelinnumeroon 1177, jos tarvitset sairaanhoitoneuvontaa. Saat tuolloin apua oireiden arvioimisessa tai tietoa siitä, minne voit hakeutua hoitoon.

Täältä löydät vastuullisilta viranomaisilta tietoa viruksesta, tartunnan leviämisestä ja toimenpiteistä
epidemian torjumiseksi.

Covid-19-rokote

Rokottaminen tapahtuu Kulturhuset Möbelnissä, Grevegatan 19 Tierp

Tietoa Covid-19-rokotuksesta Uppsalan läänissä.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Covid-19-rokote länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunens arbete och inriktning

Tierps kommun har aktiverat en förstärkt ledningsfunktion för inriktning och samordning för att ständigt kunna anpassa sin organisation med anledning av covid-19. 

Kommunen följer rekommendationer från svenska expertmyndigheter samt beslut och uppmaningar från Sveriges regering. 

I fråga om åtgärder för att undvika att sprida smitta uppmanar Tierps kommun invånarna att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Tänk särskilt på att hålla avstånd, tvätta händerna och att prioritera svaga grupper. 

Förskola och utbildning

Omsorg och stöd

Medarbetare, bemanning och kompetens
Vård och omsorg har stärkt upp med extra medarbetare inom särskilda boenden för äldre och inom LSS-boenden. Det har gjorts bland annat för att kunna erbjuda fler individuella aktiviteter och motverka ensamhet för dem som inte får ta emot besök.

Hur vet vi att personalen inte smittar?
Alla medarbetare stannar hemma vid minsta symptom. Det har på nationell nivå kommit fram att även personer utan symptom kan bära på viruset och därmed smitta andra. Vi följer därför myndigheternas och Region Uppsalas rekommendationer att alla medarbetare inom äldreomsorgen använder visir vid alla brukarkontakter. Inom LSS-verksamheten används det i alla moment där medarbetaren är fysiskt nära brukaren.

Alla medarbetare har utbildning i basala hygienrutiner. Vi har noggrant gått igenom i vilka situationer skyddsutrustning ska användas. Alla har även fått instruktioner om hur skyddsutrustningen ska hanteras samt tas på och av på ett säkert sätt.

Vi har haft tillgång till den skyddsutrustning vi behöver, även om det i perioder varit ansträngt.

Anhöriga välkomnas till bokade besök på särskilda boenden
Från och med 1 oktober 2020 är anhöriga återigen välkomna att besöka Tierps kommuns särskilda boenden. Besök ska bokas i förväg, genomföras på smittsäkert sätt och får endast göras av personer som är symtomfria.

Alla besök ska bokas hos enhetschef vid respektive boende.

 • Krav på tidsbokning gäller även för helgbesök
 • 1-3 besökare vid varje besökstillfälle
 • Personal möter och ledsagar in och ut. Inga besökare får röra sig fritt i lokalerna
 • Besökare ska följa personalens instruktioner om handtvätt och hygien
 • Besökare får visir som ska användas under hela besöket
 • Alla besök sker i den boendes lägenhet, inga besök i allmänna utrymmen är tillåtna
 • Besökare får inte delta i boendets aktiviteter eller måltider
 • Eventuellt fika eller liknande får ordnas av besökare och boende i respektive lägenhet
 • Besökare ska följa Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer gällande smittorisk och riskgrupper
 • Besökare ska lämna skriftlig uppgift på vilka som deltagit i besöket, som underlag för eventuell smittspårning

Anpassad verksamhet
Vi anpassar verksamhet där personer från olika delar av kommunen träffas och i verksamheter där deltagarna behöver resa. Det gäller främst daglig verksamhet enligt LSS, dagverksamhet för personer med demenssjukdom och växelvård. Individuella lösningar har gjorts i samråd med berörda brukare och närstående. Ingen har blivit utan stöd.

Vem är smittad?
Om någon av brukarna eller medarbetarna konstateras smittade av covid-19 kan vi inte lämna ut vem det är. Det är sträng sekretess kring enskilda personer. Däremot, beroende på i vilken verksamhet den smittade finns, kan vi tala om vilken verksamhet det är. Då covid-19 faller under smittskyddslagen finns det en skyldighet att informera dem som kan ha blivit exponerade för smitta. Informationen ges enskilt till berörda, det vill säga inte genom generella informationsutskick eller media.

Individ och Familjeomsorgen
Inga fysiska möten på familjestödsenheten och arbetsmarknadsenheten görs om det inte är absolut nödvändigt. Detsamma gäller för öppenvård Gula villan, dock kan fysiska möten i vissa fall och i mindre omfattning förekomma för att möjliggöra nödvändig behandling.

Öppettider i receptionen för IFO-huset anpassas till 9.00-11.30 och 12.30-15.00.

Rekommendation om munskydd vid färdtjänstresor
Tierps kommun förordar att chaufförer inom särskild kollektivtrafik/färdtjänst använder munskydd i samband med färdtjänstresor. Beslutet är taget utifrån rekommendation från smittskyddsläkaren i Region Uppsala.

Då färdtjänst är en del av kollektivtrafiken bör du som resenär följa de nationella föreskrifterna om att använda munskydd när du reser och inte kan hålla avstånd till andra. Du ansvarar själv för att ha munskydd i kollektivtrafiken då det finns ett behov. Munskydd köper du på apotek eller hos vissa livsmedelsbutiker och fackhandel.

Kultur, fritid och evenemang

Biblioteken och Kulturhuset Möbeln

För öppettider se biblinord.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och kulturhusetmobeln.se länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Konsthallen är öppen måndag-fredag kl 12-16.

Biblioteken erbjuder tjänsten ”take-away”. Låntagaren kan beställa böcker i förväg och hämta utanför dörren under vissa tider. Mer information finns på biblinord.se.

Kultur och fritid ordnar aktiviteter både digitalt och fysiskt men förbokade platser gäller. Läs mer och boka på kulturhusetmobeln.se

Bad
För öppettider besök www.tierp.se/badlänk till annan webbplats

Aspenbadet och Vendelbadet är öppna för allmänheten, vi uppmanar våra gäster att hålla avstånd och följa de allmänna restriktionerna. Bastuarna är stängda.
Björkängsbadet är stängt tills vidare. Nytt beslut kan komma och tas med kort varsel.

Ishallar, sporthallar och gymnastiksalar
Ishallar, sporthallar och gymnastiksalar är öppna att boka för verksamhet.

Det här gäller för föreningar som använder våra lokaler
Föreningar får boka och använda lokaler för verksamhet rörande alla åldrar.

I våra hallar och omklädningsrum
Sport- och idrottshallarna är till förfogande att boka. Omklädningsrummen är öppna att använda enligt rekommendationerna.

Ni som förening ansvarar för att vidta de åtgärder som krävs för att bedriva en så säker träning/aktivitet som möjligt när ni använder våra lokaler.

Fritidsgårdarna är öppna
För att kunna hålla avstånd begränsar vi antalet besökare.

Fritidsgårdarnas schema uppdateras löpande.

Näringsliv

Information, råd och stöd
Tierps kommun till att upprätthålla lokalt nätverksarbete i rådande situation. Kommunen förmedlar information om de åtgärder som utformas på nationell, regional eller lokal nivå i syfte att underlätta för näringslivet.

Information, råd och stöd till dig som företagare

Så följer du som har butik den tillfälliga covid-19-lagen - YouTubelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Informationsmaterial

Infoblad tillsyn nya covid 19-lagen
Allmänna sammankomsterPDF (pdf, 43 kB)
HandelPDF (pdf, 49 kB)
PrivatPDF (pdf, 43 kB)
SportPDF (pdf, 50 kB)

Vill du sätta upp information om coronaviruset/covid-19? På länkarna hittar du affischer att skriva ut på flera språk.

Håll avstånd!
Tierps kommuns kampanj för att påminna om vikten av att fortsätta hålla avstånd. Finns i A4 och A3.
Dåligt ögonmått? A4PDF (pdf, 610 kB) A3PDF (pdf, 1 MB)
Hänga med polarna? A4PDF (pdf, 681 kB) A3PDF (pdf, 1 MB)
Långtråkigt? A4PDF (pdf, 1 MB) A3PDF (pdf, 3 MB)
Upptäcka platser? A4PDF (pdf, 2 MB) A3PDF (pdf, 4 MB)
Bus eller godis? A4PDF (pdf, 4 MB) A3PDF (pdf, 8 MB)
Kramsugen? A4PDF (pdf, 2 MB) A3PDF (pdf, 4 MB)

Behöver du hjälp med utskrift? Kontakta Medborgarservice så hjälper vi till.

Information about the coronavirus

The new Coronavirus has raised a lot of questions among the public.

The municipalities of Uppsala County and Region Uppsala together with Uppsala County Administrative Board is monitoring the development in close contact with the responsible government authorities and we follow their recommendations.

If you have any general questions about Coronaviruses and how the authorities are handling the situation, or other concerns, please call 113 13.

If you have been abroad in the last 14 days and now have a fever or respiratory symptoms such as coughing, difficulty breathing or throat pain, do not go directly to a health centre. Instead, contact 1177 Vårdguiden on telephone number 1177 to receive information about where to go.

Below you will find more information from the responsible authorities concerning the virus, how it spreads, and handling of the outbreak.

Tietoa koronaviruksesta

Uusi koronavirus herättää paljon kysymyksiä yleisön keskuudessa.

Uppsalan läänin kunnat ja Region Uppsala yhdessä Uppsalan lääninhallituksen kanssa seuraavat tilanteen kehitystä, ovat yhteydessä vastuullisiin viranomaisiin ja noudattavat niiden suosituksia.

Jos sinulla on yleistä kysyttävää koronaviruksesta, viranomaisten toiminnasta tässä tilanteessa ja olet huolissasi, soita 113 13.

Sinun, joka olet 14 viime päivän aikana ollut ulkomailla ja jolla on kuumetta tai hengitystieoireita, kuten yskää, hengenahdistusta tai kurkkukipua, ei pidä suoraan hakeutua lääkärin/sairaalan vastaanotolle hoitoon. Ota sen sijaan yhteyttä hoito-opaspalveluun 1177 Vårdguiden soittamalla puhelinnumeroon 1177 saadaksesi tietoa siitä, minkä tahon puoleen voit kääntyä.

Täältä saat vastuullisilta viranomaisilta tietoa viruksesta, tartunnan leviämisestä ja torjuntatoimista.

معلومات عن فيروس كورونا

تتابع البلديات في محافظة أوبسالا وقطاع أوبسالا سويا مع إدارة محافظة أوبسالا تطور الأحداث، وتتواصل مع السلطات
المسؤولة وتطبق توصياتها.
إذا كان توجد لديك أسئلة عامة عن فيروس كورونا وكيف تتعامل السلطات بالوضع القائم وتشعر بالقلق، اتصل بالرقم
113 113 .
بالنسبة للشخص الذي كان مسافرا خارج السويد خلال ال 14 يوما الفائتة ويعاني من الحمى أو عوارض في المجاري
التنفسية مثل السعال وصعوبة التنفس أو ألم الحلق فيجب عليه أن يمتنع عن الذهاب مباشرة إلى عيادة الرعاية الصحية. بدلا
من ذلك يتوجب على هذا الشخص التواصل هاتفيا مع الرقم 1177 لكي يحصل على معلومات عن المكان الذي يتوجب
عليه مراجعته.

ሓበሬታ ብዛዕባ ኮሮና ቫይሩስ ኮቪድ-19

እዚ ሓድሽ ኮሮና ቫይሩስ ንህዝቢ ብዙሓት ሕቶታት እዩ ኣለዓዒሉ።
እቶም ናይ ኡፕሳላ ኣውራጃን ናይ ዞባን ኮሙናት ምስ’ቶም ናይ ኣውራጃ ሽማግለታት ኮይኖም ነቲ ዝጓነፍ ዘሎ ምዕባሌ ይከታተሉ ኣለው፡ ምስ’ቶም ሓላፍነት ዘለዎም ሰበ ስልጣን ርክብ ስለዘለዎም ነቶም ለበዋታታቶም ይከታተሉ እዮም።
እንድሕር ብዛዕባ ኮሮና ሓፈሻዉያን ሕቶታት ኣለካ፡ ብዛዕባ እቶም ሰበ ስልጣናት ነቲ ኩነታት ብኸመይ ከምዝኣልይዎ ከምኡ’ውን ሻቕሎት ዝስመዓካ ኾይኑ፡ ናብ’ዚ ዝስዕብ ቁጽሪ ስልኪ 113 13 ደውል።
ንስኻ ኣብ’ዞም ዝሓለፉ 14 መዓልትታት ኣብ ወጻኢ ዝነበርካ ከምኡ’ውን ረስኒ ወይ ናይ ሻምቡቆታት ኣየር/ንፋስ ናይ ሕማማ ምልክት ከም ሰዓል፡ ሕጽረት ትንፋስ ወይ ናይ ጎሮር ቃንዛ ኣልዩካ፡ ብቐጥታ ናብ ናይ ክንክን መቐበሊ ክትከይድ የብልካን። ኣብ ክንድኡ ምስ 1177 ናይ ክንክን መምርሒ ፡ ናበይ ክትውከስ ከምዘለካ ሓበሬታ ምእንቲ ክትረክብ ብቁጽሪ ስልኪ 1177 ርክብ ክትገብር ኣለካ።
ብዛዕባ እቲ ቫይሩስ ሓላፍነት ዘለዎም ሰበ ስልጣን፡ ምዝርጋሕን ምእላይን ናይ’ዚ ላብዕ ሓበሬታ ኣብ’ዚ ትረክብ።