Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Har du synpukter på förslaget till ny översiktsplan för Tierps kommun?

Förslaget på ny översiktsplan för Tierps kommun är ute på samråd. Syftet med samrådet är att samla in kunskapsunderlag, synpunkter och önskemål. Därefter omarbetas förslaget till översiktsplan med hänsyn till inkomna synpunkter.

Du har nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till den 28 oktober 2022.Ange endast om du lämnar synpunkter som representant för en organisation

För att det ska vara så tydligt som möjligt vad du har synpunkter på får du gärna ange vilket/vilka kapitel dina synpunkter avser. Till exempel: "Kapitel 3.3 - Jag anser att kartmaterialet i detta kapitel behöver ha starkare färger."