Kontakta Företag

Etablera företag

Gör något positivt för ditt företag - låt det växa i Tierp!

Tierps kommun växer både med bostäder och företagsetableringar. Anledningarna är många, till exempel finns det attraktiva boendemiljöer här, nära hav, storstäder och landsbygd.
Tierp utvecklas och växer - vill du vara med?PDF (pdf, 5 MB) (broschyr)

Do something positive for your business - let it grow in Tierp

Tierp municipality is growing, with both housing and business start-up. The reasons are many, for example, it is an attractive place to live, close to the sea, big cities and rural areas.
Tierp is developing and growing - do you want to be part of it?PDF (pdf, 5 MB)

Tierp växer!

Vi har flera stora projekt på gång; Siggbo Trädgårdsstad, nytt handelsområde och nya industriområden.

Bygg Tierp med oss när Tierp växer!

Teknikcollege Uppland

Drygt 30 företag i regionen, flera av dem världsledande, samverkar aktivt inom Teknikcollege Uppland. Förutom möjligheten att styra utbildningarnas innehåll öppnas nya arenor för att träffa framtida medarbetare och få kunskap om deras förmågor, intressen och anställningsbarhet. Teknikcollege Uppland

Ledig mark, lokal eller fastighet

Letar du efter lämpliga lokaler eller industrimark? Eller vill du hyra ut? Ledig mark, lokal eller fastighet

Markanvisning

En markanvisning innebär att du som företagare reserverar ett visst kommunägt markområde.

Nära till allt som är viktigt

Från Tierps kommun når du Sveriges största flygplats på 45 minuter. Två universitet och en högskola ligger dryga 30 minuter bort. Korta restider, täta kommunikationer, bred­bands­utbyggnad, låga boendekostnader och framgångs­rika företag i en av Sveriges främsta tillväxtregioner bidrar till en attraktiv kommun att besöka, bo och etablera sig i.