Kontakta Företag

Tierp växer!

Tierp växer och just nu har vi flera stora projekt på gång; Siggbo Trädgårds-stad med 500 nya bostäder, ett intilliggande handelsområde (Siggbo Handelsområde) samt ett nytt industriområde för lättare industri (Siggbo Företagspark).

Vår ambition är att bygga en natur- och kommunikationsnära stadsdel i en grön miljö mindre än en timme från Arlanda och endast 36 minuter från Uppsala centrum. Tack vare platsens vackra och strategiska läge, med mycket goda kommunikationer till både Gävle, Uppsala, Arlanda och Stockholm, kommer området locka alla typer av människor.

Siggbo Trädgårdsstad

Ny stadsdel med 500 nya bostäder och en ny förskola - allt i naturmiljö. Här kommer det att byggas villor, kedjehus, radhus och lägenheter, med majoriteten av byggnaderna i en höjd av två våningar. Möjlighet till högre bebyggelse i områdets de centrala delar. Planerad byggstart är våren 2018.

Siggbo handelsområde

Nytt detaljhandelsområde i anslutning till Siggbo Trädgårdsstad. Nära E4 och goda kommunikationer.

Siggbo företagspark

Byggklar mark på 4 000-­10 000 kvm. Området är planlagt för verksamheter som handel, verkstad, lättare industri, kontor och idrott.
Strategiskt beläget nära motorvägen och järnvägen i centrala Tierp, med mycket goda kommunikationer till Uppsala, Arlanda, Stockholm och Gävle.
Arbetet med områdets infrastruktur är i slutfasen och beräknas vara klart till våren 2017. Detaljplan för områdets verksamheter är klar, detaljplan 1045

Norra industriområdet

Planområdets areal är 19,6 ha. Befintligt kommunalt vatten- och avloppsförsörjningssystem finns. Detaljplan för området finns i detaljplan 148.

Kontaktpersoner


Lars Ingeberg Chef, Medborgarservice och Näringsliv
Tel. 0293-21 80 89, e-post: Lars.Ingeberg@tierp.se

Adam Nyström, Kommunarkitekt
Tel. 0293-21 81 37, e-post: Adam.Nystrom@tierp.se

Alexandra Forslund, Mark- och exploateringsansvarig
Tel. 0293-21 82 91, e-post: Alexandra.Forslund@tierp.se

Petra Kessler, Näringslivsutvecklare
Tel. 0293-21 80 75, e-post: Petra.Kessler@tierp.se

Thomas Kihlström, Samhällsbyggnadschef
Tel. 0293-21 81 41, e-post: Thomas.Kihlstrom@tierp.se