Kontakta Företag

Projekt och samarbeten

Kommunen är engagerad i ett stort antal olika projekt och samarbeten.

Vi samarbetar idag med andra kommuner, län, landsting, företagarföreningar och organisationer.

Kommunen är delaktig i olika projekt, såväl regionala som lokala. Projekten rör oftast kompetensutveckling, landsbygdsutveckling och besöksnäring. Om du har en projetkidé kan du kontakta enheten näringsliv och turism för information om var du kan hitta projektmedel.

Pågående projekt

Affärskompetens Nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ett kompetensutvecklingsprojekt med fokus på affärsutveckling för solo- och mikroföretag i Norduppland.

Bakom projektet, som finansieras av ESF (Europeiska socialfonden), står företagarföreningar i Norduppland tillsammans med Heby, Tierp, Älvkarleby och Östhammars kommuner. Pågår från februari 2016 till januari 2019.

Affärskompetens.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Söka projektmedel

Leader Nedre Dalälvenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samarbeten