Kontakt

Fastigheter

En bostad ska hålla en god inomhusmiljö och skydda mot drag, fukt, buller, radon och andra liknande störningar.

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att lokalerna underhålls och att bostaden inte bidrar till olägenheter som kan påverka människors hälsa eller miljön, till exempel med avseende på energianvändning, avfall och andra föroreningar.