Kontakt

PCB

PCB är ett välkänt miljögift som förbjöds redan 1972. Men det finns fortfarande kvar stora mängder PCB i bland annat byggnadsmaterial i äldre hus och tillförs miljön vid renovering och avfallshantering.

I Miljöbalken ställs krav på fastighetsägare att inventera och sanera PCB i sina byggnader.

Den 1 mars 2007 trädde även förordningen om PCB (SFS 2007:19) i kraft. Reglerna innebär att den som äger industribyggnader eller flerbostadshus som är byggda eller renoverade under åren 1956-1973 är skyldig att inventera dessa för att se om dessa innehåller PCB.