Kontakt

Ventilationskontroll

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet, i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant.

Dålig ventilation och fukt- och mögelskador är några av de faktorer som bidrar till att många människor upplever besvär. Det finns även faktorer som höga radonvärden som kan leda till ohälsa vid längre tids exponering.

Fastighetsägare är skyldiga att låta genomföra funktionskontroll av ventilationssystemen

Har du problem med inomhusmiljön i din hyresbostad ska du i första hand vända dig till fastighetsägaren som har ansvar för att underhåll av byggnaden och dess installationer sköts på ett riktigt sätt. Om detta inte hjälper så kan du kontakta en Miljö- och hälsoskyddsinspektör vid Medborgarservice. Om situationen sedan bedöms vara en olägenhet för människors hälsa kan vi i egenskap av tillsynsmyndighet ställa krav att fastighetsägaren ska vidta lämpliga åtgärder för att lösa problemet. Givetvis har du även som hyresgäst ett ansvar att sköta den egna lägenheten och se till att inte grannar störs.

Boverket har mer information om t.ex. obligatorisk ventilationskontroll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..