Kontakt

Allmän plats

Vid vissa tillfällen måste man ansöka om tillstånd för att få utnyttja offentlig mark.

 • Tillfällig försäljning
 • Försäljningstillstånd
 • Varuvisning
 • Uteservering
 • Reklampelare
 • Kiosker
 • Byggnadsställningar
 • Skylift
 • Avfallscontainer
 • Demonstration
 • Valmöten
 • Bokbord
 • Cirkus

Polismyndigheten i Uppsala län tillhandahåller ansökningsblankett till vilken man också ställer sin ansökan. Polismyndigheten gör förfrågan (remitterar ärendet) till kommunen som i sin tur behandlar ärendet. Därefter beviljar eller avslår polismyndigheten ansökan.

Polismyndigheten tar ut en ansökningsavgift för att behandla ansökan och kommunen kan ta markhyra för den plats som disponeras. Återkallande av tillståndet kan ske om den som fått tillståndet bryter mot kommunens villkor.

Undantag

Den enda verksamhet som generellt är undantagen kravet på polistillstånd är vid tillfällig försäljning av tidningar och böcker på offentlig plats. Detta för att inte begränsa yttrandefriheten.