Kontakt

Marknad

Marknaden anordnas alltid andra torsdagen i maj respektive oktober mellan kl 08.00 -18.00. Platsen är Stora Salutorget i centrala Tierp.

År 2020 är vår- och höstmarknaden inställda. Detta grundat på regeringens beslut om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för mer än 500 personer.

Torget har tre stycken demonstrationsplatser som är 2 x 2 m och 290 stycken marknadsplatser som är 3 x 5 m. Alla platser kostar kr 350:- . Elavgift tillkommer med 50 kronor (endast godkända kablar får användas).

Ansökan skall göras skriftlig och innehålla följande uppgifter för att godkännas

  • Firmanamn, fullständigt namn, juridisk person/enskild firma
  • Kontaktperson
  • Momsreg nr
  • Organisationsnummer
  • Adress
  • Telefon-, faxnr
  • Antal platser
  • Varusortiment

Elanslutning beställs i ansökan.

Vill du göra en skriftlig ansökan ska den skickas till:
Tierps kommun
Marknad
815 80 Tierp

Sista ansökningsdag för marknadsplats är 28/2 (vårmarknad) och 31/7 (höstmarknad).

För försäljning av livsmedel

För försäljning av livsmedel, se Livsmedel.

Frågor som berör livsmedelsförsäljning ställs till Medborgarservice.

Hur sker fördelning av marknadsplatserna?

Fördelning av marknadsplatserna sker i första hand till tidigare innehavare. De platser som blir över tilldelas nytillkomna försäljare. Platserna skall var intagna före kl 08.00 på marknadsdagen, i annat fall delas dessa ut till dem som står på kölista. Varusortiment för ej ändras utan vårt tillstånd. Ideella föreningar och skolklasser inom kommunen erhåller plats gratis i mån av tillgång.