Kontakt

Marknad

Marknaden anordnas alltid andra torsdagen i maj respektive oktober mellan kl 08.00 -18.00. Platsen är Stora Salutorget i centrala Tierp.

Marknad för år 2021

Vårmarknad Inställd
Höstmarknad Inställd

Vi utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens beslut om skärpta restriktioner för att minska smittspridningen. Mer information kommer senare.

Torget har tre stycken demonstrationsplatser som är 2 x 2 m och 290 stycken marknadsplatser som är 3 x 5 m. Alla platser kostar 500 kronor. Elavgift tillkommer med 100 kronor (endast godkända kablar får användas).

Ansökan skall göras skriftlig och innehålla följande uppgifter för att godkännas

  • Firmanamn, fullständigt namn, juridisk person/enskild firma
  • Kontaktperson
  • Momsreg nr
  • Organisationsnummer
  • Adress
  • Telefon-, faxnr
  • Antal platser
  • Varusortiment

Elanslutning beställs i ansökan.

Vill du göra en skriftlig ansökan ska den skickas till:
Tierps kommun
Marknad
815 80 Tierp

Sista ansökningsdag för marknadsplats är 28/2 (vårmarknad) och 31/7 (höstmarknad).

För försäljning av livsmedel

För försäljning av livsmedel, se Livsmedel.

Frågor som berör livsmedelsförsäljning ställs till Medborgarservice.

Hur sker fördelning av marknadsplatserna?

Fördelning av marknadsplatserna sker i första hand till tidigare innehavare. De platser som blir över tilldelas nytillkomna försäljare. Platserna skall var intagna före kl 08.00 på marknadsdagen, i annat fall delas dessa ut till dem som står på kölista. Varusortiment för ej ändras utan vårt tillstånd. Ideella föreningar och skolklasser inom kommunen erhåller plats gratis i mån av tillgång.