Kontakt

Ansökan om marknadsplats

Sista ansökningsdag för marknadsplats är 28/2 (vårmarknad), och 31/7 (höstmarknad).

Söker marknadsplats för: * (obligatorisk)
Söker marknadsplats för:Firmanamn, fullständigt namn, juridisk person/enskild firma

Elanslutning * (obligatorisk)
Elanslutning
För att kunna hantera ditt ärende behöver Tierps kommun få tillgång vissa personuppgifter. När du skickar in uppgifter via formuläret kommer de att behandlas med stöd av EU:s dataskyddsförordning artikel 6 1e myndighetsutövning. Personuppgifterna bevaras/gallras i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på www.tierp.se/GDPRöppnas i nytt fönster.