Kontakt

Anmälan om upphörande av försäljning av folköl, tobak och e-cigaretter

Anmälan av upphörande av försäljning av folköl (öl klass II) och tobak. Du kan göra anmälan av en enskild varuklass eller av flera varuklasser samtidigt.

Ändringsanmälan

Om försäljningen av en vara inte upphör helt, utan endast en eller några av flera försäljningstyper upphör, ska en ändringsanmälan göras. Det upprättade och tidigare insända egenkontrollprogrammet kan behöva uppdateras och skickas in.

Läs mer på sidan anmälan om försäljning av folköl och tobak.

Blankett för anmälan om upphörande av försäljning av tobak Pdf, 117 kB, öppnas i nytt fönster. (gäller från 1 juli 2019)

Formulär för anmälan om upphörande av försäljning av folköl och e-cigaretter

Upphörande av försäljning av folköl och e-cigaretter anmäls i nedanstående formulär.

FÖRETAGSUPPGIFTER

(registrerat företagsnamn)

(ex 123456-7890)

KONTAKTPERSON

(ÅÅÅÅMMDDXXXX)
Adressuppgifter * (obligatorisk)
AdressuppgifterFÖRSÄLJNINGS-/SERVERINGSSTÄLLE


FÖRSÄLJNINGEN UPPHÖR
Typ av försäljning som upphör * (obligatorisk)
Typ av försäljning som upphörAnmälan avser * (obligatorisk)
Anmälan avserFörsäljningen av öl, klass II, upphör
Försäljningen av öl, klass II, upphör(ÅÅÅÅ-MM-DD)
Försäljningen av tobak upphör
Försäljningen av tobak upphör(ÅÅÅÅ-MM-DD)
För att kunna hantera ditt ärende behöver Tierps kommun få tillgång vissa personuppgifter. När du skickar in uppgifter via formuläret kommer de att behandlas med stöd av EU:s dataskyddsförordning artikel 6 1e myndighetsutövning. Personuppgifterna bevaras/gallras i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på www.tierp.se/GDPR Öppnas i nytt fönster..