Kontakta Företag

Livsmedel

När ett företag ska tas över eller startas upp på nytt och som på något sätt hanterar livsmedel, ska verksamheten registreras hos kommunens Miljö- och Hälsoskyddsenhet.

Anmälan om livsmedelsverksamhet gör du genom en e-tjänst. E-tjänsten kräver mobilt BankID, har du ej tillgång till mobilt BankID kontakta oss så hjälper vid dig med din anmälan.

Undantag

Det finns undantag där registrering av livsmedelsföretag inte görs till kommunen.

Undantag är i de fall där verksamheten:

  • sker vid något enstaka tillfälle, eller om själva livsmedelshanteringen är av väldigt liten omfattning.
  • i större omfattning hanterar animaliska livsmedel, till exempel vid slakt eller styckning. Detta kan kräva ett godkännande från Livsmedelsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • hanterar livsmedel i primärproduktion, detta ska anmälas till Länsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad är ett livsmedelsföretag?

Ett livsmedelsföretag är en verksamhet som på något vis hanterar livsmedel och som inte är privat matlagning. Det kan vara allt ifrån att tillverka ett livsmedel i en större produktion, en restaurang, ett café, en kiosk med förpackat godis, till någon form av distribution av livsmedel, som till exempel transport eller näthandel, även om produkterna aldrig hanteras fysiskt.

Ett livsmedel är allt som är tänkt att ätas, med undantag för läkemedel. Även till exempel kosttillskott och dricksvatten är livsmedel.

Om jag vill ha hjälp?

Har du frågor kring vad ett livsmedelsföretag är, om livsmedelslagstiftningen eller livsmedelskontroll i allmänhet är du välkommen att ta kontakt med oss på Miljö- och Hälsoskyddsenheten.

Antingen får du svar på dina frågor direkt över telefonen, eller så bokar vi ett möte där vi kan ge mer stöd och information. Vi nås lättast via Medborgarservice.

När är verksamheten registrerad?

När anmälan kommer till Miljö- och Hälsoskyddsenheten utfärdas ett beslut om registrering av livsmedelsanläggning som också skickas till dig. Det tar vanligtvis bara några dagar innan du får beslutet, men som längst ska det ta 14 dagar. Adressen finns på blanketten.

Vad händer när verksamheten är registrerad?

När verksamheten är registrerad och du har fått ett beslut om registrering är det bara att starta. När verksamheten har varit igång en tid, vanligtvis inom två månader, kommer en inspektör från Miljö- och Hälsoskyddsenheten att kontakta dig och boka in en tid för kontroll av verksamheten.

Vad kostar det?

Registreringsavgift
Att registrera sitt företag innebär en engångsavgift i enlighet med kommunens taxa för offentlig kontroll. I normalfallet innebär det motsvarande kostnaden för en timmes handläggning, det vill säga ungefär 1000 kronor.

Årlig avgift
När ditt företag är registrerat och igång betalar du också en årlig avgift för livsmedelskontroll. Den första årsavgiften betalas när du startar och sedan betalas den fortlöpande i början av varje år.

Riskklassning
Hur stor den här avgiften blir beror på vad det är för företag du har. Den beror till exempel på vilka livsmedel du hanterar, hur mycket livsmedel du hanterar, om du gör mat till personer som är extra känsliga, eller om du ansvarar för någon form av information som hör ihop med livsmedlet.

Avgiften påverkas även av hur bra du sköter din verksamhet. Den kan bli lägre om du uppfyller kraven på ett bra sätt, och den kan bli högre om miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att kraven inte uppfylls tillräckligt bra.

Avgift för extra kontroll
Om Miljö- och Hälsoskyddsenheten hittar avvikelser vid ett kontrollbesök, där vi måste följa upp att ni har åtgärdat detta, får ni betala extra för den kontrollen. Hur stor den avgiften blir beror på hur mycket tid handläggaren måste lägga ner.

Taxa för offentlig kontrollPDF (pdf, 157 kB)

Livsmedelslagstiftningen

Livsmedelslagstiftningen består av flera olika lagar och förordningar. I första hand kommer du som livsmedelsföretag att beröras av Eus förordningar, som till exempel EG-förordning 852/2004 om livsmedelshygien och EG-förordning 1169/2011 om livsmedelsinformation.

Vem är ansvarig?

Det är du som har ett livsmedelsföretag som är ansvarig för att alla krav uppfylls. Det är därför viktigt att du och din personal har kunskap om de regler som ni berörs av.

Kontrollbesök – Inspektion eller revision?

Miljö- och Hälsoskyddsenheten ska kontrollera så att alla livsmedelsföretag uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen. I de flesta fall görs detta genom att en inspektör besöker verksamheten. Vi kallar ett sådant besök för inspektion och det vanligaste är att de görs oanmält.

Ibland gör vi en fördjupad kontroll, där vi går igenom alla rutiner tillsammans med den som är ansvarig för verksamheten. Ett sådant besök är föranmält och kallas revision.

Avvikelser vid kontrollen?

När inspektören hittar avvikelser mot lagstiftningen vid ett kontrollbesök görs en bedömning av hur allvarlig avvikelsen är. I vissa fall kan det räcka med att avvikelsen följs upp vid nästa kontrollbesök. Då tas ingen extra avgift ut och kontrollbesöket ingår i den årliga avgiften.

Om avvikelsen bedöms som allvarlig och inspektören vill säkerställa att den åtgärdas så snart som möjligt kommer det att göras en uppföljande kontroll. Den uppföljande kontrollen kan ske antingen genom att åtgärder redovisas in till Miljö- och Hälsoskyddsenheten eller genom att inspektören kommer ut på ett nytt kontrollbesök. För sådan uppföljning tas en avgift ut för den extra tid som läggs ner i ärendet.

I vissa fall, om avvikelser inte åtgärdas trots påtalande, eller om det finns risk för människors hälsa, kan beslut fattas om tvingande åtgärder. Det beslutas då om ett föreläggande eller ett förbud. Ett sådant beslut kan kopplas till ett vite.

Kan jag beröras av andra krav?

I samband med planering för sin livsmedelsverksamhet är det bra att ta reda på om du berörs av andra krav. Till exempel kan det krävas:

  • Bygglov - vid ombyggnation eller ändring i lokalen
  • Registrering av dricksvattenanläggning - om verksamheten ska använda vatten från egen brunn
  • Serveringstillstånd - om servering av alkohol ska ske
  • Tillstånd för att sälja tobak, folköl eller receptfria läkemedel
  • Tillstånd enligt ordningslagen - om uteservering planeras eller användning av kommunens mark
  • Tillstånd för hantering av brandfarliga varor - vid användning av gasol eller annan gas
  • Installation av fettavskiljare

Mer information

På Livsmedelsverkets hemsida finns mer information.

Livsmedelsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Läs även gärna våra informationsbroschyrer: