Kontakt

Dricksvattenanläggning

Det finns dricksvattenanläggningar som räknas till dricksvattenproducenter och som därmed också ska anmälas till kommunen. Dessa ska följa Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten.

Hit räknas anläggningar som tillhandahåller mer än 10m³ dricksvatten per dygn, eller försörjer fler än 50 personer. Det gäller även för dricksvatten som används i kommersiella och offentliga verksamheter, till exempel på campingar, servicehem, friluftsanläggningar och i livsmedelslokaler.

Undantag

Privata brunnar och mindre samfälligheter omfattas inte av anmälningskravet, förutsatt att det inte bedrivs en kommersiell eller offentlig verksamhet.

Vid frågor är du alltid välkommen att ta kontakt med våra miljö- och hälsoskyddsinspektörer på Tierps kommun.