Kontakt

Receptfria läkemedel

Det finns vissa receptfria läkemedel som får säljas på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek. Kommunerna har i lagstiftningen fått ansvaret för kontrollen av att regelverket efterlevs och Läkemedelsverket har fått rollen som övergripande tillsynsmyndighet.

Anmälan

Det finns vissa receptfria läkemedel som får säljas på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek. Den som vill sälja receptfria läkemedel ska först göra en anmälan till Läkemedelsverket innan handeln påbörjas. Sedan den 1 november 2009 inryms även nikotinläkemedel i begreppet vissa receptfria läkemedel.

Tillsyn och årsavgift

Läkemedelsverket är övergripande tillsynsmyndighet och tar ut en tillsynsavgift som för närvarande är 1600 kronor per kalenderår. Avgiften är lika stor oavsett om verksamhetsutövaren väljer att saluföra ett litet eller stort läkemedelssortiment och oavsett när under året anmälan (eller avanmälan) görs. Dessutom har den kommun där verksamheten bedrivs rätt att ta ut en avgift för sin kontroll enligt 23 § lagen (2009:730 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) om handel med vissa receptfria läkemedel.

Se Tierps kommuns taxa för aktuell avgift, tillsynstaxa Pdf, 278 kB, öppnas i nytt fönster..
Om miljö- och hälsoskyddsenheten konstaterar brister som kräver uppföljande kontroll tar vi ut en avgift som motsvarar den faktiska kostnaden för den uppföljande kontrollen.

Om kommunen upptäcker allvarliga brister vid sin kontroll meddelar de Läkemedelsverket. Läkemedelsverket kan genom beslut om vite (en typ av böter) tvinga den handlare som gör fel att rätta sig.

Regler vid försäljning av receptfria läkemedel

Den som säljer receptfria läkemedel ska försäkra sig om att kunden har fyllt 18 år. Varje försäljningsställe ska ha åldersgränsdekal som upplyser om 18-årsgränsen på receptfria läkemedel. Om det förekommer försäljning av nikotinläkemedel ska det finnas dekal som upplyser om langningsförbud på dessa produkter.

Hela regelverket för handel med vissa receptfria läkemedel måste följas oavsett vilken typ av verksamhet du bedriver eller hur stort sortiment av läkemedel du har.

Läs mer på Läkemedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..