Kontakta Företag

Anmälan av serveringsansvarig

Detta e-formulär används för anmälan av utsedda serveringsansvariga personer enligt 8 kap 18 § alkohollagen.

Där det finns ett serveringstillstånd ska tillståndshavaren eller en person som tillståndshavaren har utsett att vara serveringsansvarig se till att serveringen sköts på ett korrekt sätt. Personen ska vara närvarande under hela serveringstiden.

Den som är serveringsansvarig ska ha fyllt 20 år och vara lämplig för uppgiften. Det är tillståndshavarens ansvar att bedöma lämpligheten och det kan till exempel gälla personens kunskap om alkohollagen och erfarenhet av servering.

Utsedda serveringsansvariga ska anmälas till Medborgarservice i Tierps kommun. Detta kan göras via en blankett eller via detta e-formulär.

Tillståndshavare


(ex 123456-7890)
Serveringsställe
Serveringsansvarig personal
Ange namn och personnummer för serveringsansvarig personal. Denna lista ska alltid vara aktuell och komplett. (Därför ska även tidigare anmälda personer som fortfarande är aktuella finnas med på denna lista.) Observera! Serveringsansvariga måste vara minst fyllda 20 år.
Person 1

(för- och efternamn på person 1)

(för person 1)
Person 2

(för- och efternamn på person 2)

(för person 2)
Person 3

(för- och efternamn på person 3)

(för person 3)
Person 4

(för- och efternamn på person 4)

(för person 4)
Person 5

(för- och efternamn på person 5)

(för person 5)
Person 6

(för- och efternamn på person 6)

(för person 6)
Anmälarens namn och kontaktuppgifter * (obligatorisk)
Anmälarens namn och kontaktuppgifter
Hantering av personuppgifter
För att kunna hantera ditt ärende behöver Tierps kommun få tillgång vissa personuppgifter. När du skickar in uppgifter via formuläret kommer de att behandlas med stöd av EU:s dataskyddsförordning artikel 6 1e myndighetsutövning. Personuppgifterna bevaras/gallras i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på www.tierp.se/GDPR.

Anmälan kan även göras på en egen lista, men då är det viktigt att alla uppgifter som efterfrågas på blanketten finns med.

Blankett för anmälan av serveringsansvarig personalPDF (pdf, 29 kB)