Kontakt

Anmälan av serveringsansvarig

Där det finns ett serveringstillstånd ska tillståndshavaren, eller en person som tillståndshavaren har sett ut, vara serveringsansvarig och se till att serveringen sköts korrekt. Personen ska vara närvarande under hela serveringstiden.

Den som är serveringsansvarig ska ha fyllt 20 år och vara lämplig för uppgiften. Det är tillståndshavarens ansvar att bedöma lämpligheten och det kan till exempel gälla personens kunskap om alkohollagen och erfarenhet av servering.

Anmälan om utsedda serveringsansvariga gör du via vår e-tjänst. E-tjänsten kräver mobilt BankID.