Kontakt

Byte av ägare, bolag eller lokal

Enligt alkohollagen ska betydande ändringar i ett bolag eller tillstånd anmälas till kommunen.

Anmälan ska göras i förväg, eller om det förhållande som föranlett anmälningsskyldighet inte har kunnat förutses, utan dröjsmål.

Exempel på anmälningspliktiga ändringar

  • kretsen av personer med betydande inflytande har förändrats.
  • verksamhetens inriktning ändras, till exempel att en renodlad matrestaurang börjar med nöjesverksamhet som dans eller underhållning.
  • serveringslokalerna byggs om.
  • drinkbar inrättas eller att dryckesautomat eller minibar på hotellrum inrättas.
  • sådana uppgifter som behövs för att kunna upprätthålla kontakt med tillståndshavaren ändras, till exempel firmanamn och postadress.

Ett serveringstillstånd gäller endast för den som tillståndet är utfärdat på (organisationsnummer) och för den lokal som är angiven i beslutet och tillståndsbeviset. Det betyder att om du som har serveringstillstånd flyttar till nya lokaler så måste du söka nytt tillstånd. Det är alltså inte tillräckligt att endast göra en anmälan. Samma sak gäller vid ägarbyte eller bolagsändring (till exempel från enskild firma till aktiebolag). Om verksamheten upphör eller om du inte längre har tillgång till de lokaler som tillståndet är utfärdat för så slutar tillståndet att gälla.