Kontakt

Krav på serveringsstället

För att kunna beviljas stadigvarande serveringstillstånd måste det finnas ett kök för tillredning av maten i anslutning till serveringslokalen. Kravet på eget kök gäller även för cateringverksamhet men där måste inte köket finnas i anslutning till serveringslokalen.

Livsmedelsverksamheten ska vara registrerad hos kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet. För att ett serveringstillstånd ska kunna beviljas måste serveringen erbjuda ett varierat utbud av tillredda rätter. Med tillredd menas att det på restaurangen har skapats rätter utifrån olika råvaror. Alltså räcker inte färdiga, inköpta rätter. En noggrann prövning görs vid varje enskild ansökan om serveringstillstånd.

Menyn får inte endast bestå av enklare rätter såsom korv med bröd eller enklare smörgåsar. Mat ska erbjudas under hela serveringstiden. Efter klockan 23.00 räcker det dock med en enklare barmeny, till exempel kalla maträtter eller maträtter som värms i mikrovågsugn. Att enbart erbjuda snacks såsom chips och nötter är inte tillräckligt. Detta krav gäller även för cateringverksamhet.

Serveringslokalen ska omfatta ett visst avgränsat utrymme och vara överblickbar, vilket är grundläggande för alla typer av serveringstillstånd. Det ska även finnas tillräckligt med sittplatser för matservering. Gästerna ska i normalfallet kunna beställa och bli serverade vid bordet.

Om det finns en drinkbar får den endast utgöra en mindre del av serveringsställets totala yta och ska finnas i nära anslutning till matsalen.

Serveringslokalen ska vara godkänd ur brandsäkerhetssynpunkt. Exempelvis ska lokalen lätt kunna utrymmas om det börjar brinna. Detta krav gäller även för cateringverksamhet med undantag för servering som sker i lokaler som inte är avsedda för allmänheten, exempelvis i enskilda hem eller på en arbetsplats.

Serveringen får inte orsaka problem för ordning och nykterhet eller medföra risk för människors hälsa. Exempels får verksamheten inte orsaka störningar för närboende. Vanligtvis beviljas inte serveringstillstånd efter kl. 22.00 på en uteservering i område med närboende. En prövning av lokalens lokalisering och lämplighet görs i det enskilda fallet.