Kontakt

Olika typer av serveringstillstånd

Serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten eller till slutet sällskap. Tillståndet kan avse servering året runt eller årligen under en viss tidsperiod (så kallat stadigvarande serveringstillstånd). Det kan även avse en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle (tillfälligt serveringstillstånd). Stadigvarande tillstånd gäller tills vidare. Kommunen får dock, om det finns särskilda skäl, begränsa tillståndets giltighet till viss tid.

Tillfälligt serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten eller slutet sällskap, såsom exempelvis ett företag eller en förening. Tillståndet kan avse en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle. Med enstaka tidsperiod avses enligt praxis några dagar upp till en månad. Tillfällig servering såväl till allmänheten som till slutna sällskap förutsätter att det inte är fråga om regelbundet återkommande verksamhet varje vecka eller månad. Som riktmärke anges max 12 tillfällen per år. Om ett evenemang avser längre period än en månad ska det bedömas utifrån de kriterier som gäller för stadigvarande serveringsverksamhet.

Serveringstillstånd kan gälla spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker (t ex cider) eller en eller flera av dessa drycker.

Ett serveringstillstånd gäller endast för den tillståndshavare som tillståndet är utställt på (organisationsnummer) och för den lokal som är angiven på beviset. Tillståndet kan inte överlåtas till någon annan eller flyttas med till en annan lokal. Tillståndet gäller endast så länge tillståndshavaren driver verksamhet i lokalen.

Typer av serveringstillstånd

  • Stadigvarande serveringstillstånd
  • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
  • Tillfälliga serveringstillstånd till slutet sällskap
  • Servering i samband med catering till slutet sällskap
  • Provsmakning
  • Pausservering
  • Gemensamma serveringsutrymmen
  • Servering på hotellrum (rumsservering) och minibar
  • Uteservering