Kontakt

Servering på särskilda boenden

Det är tillåtet att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker (t ex cider) till boende och besökare till denne på särskilda boende där måltidsservice erbjuds - utan krav på serveringstillstånd.

Däremot behöver ni i Tierps kommun anmäla till miljö- och hälsoskyddsenheten om alkoholservering görs eftersom enheten i så fall behöver göra tillsyn hos er.

Med särskilda boenden avses sådana boenden för äldre människor som regleras i 5 kap. 5 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453) och sådana särskilda boenden för funktionshindrade som regleras i 5 kap. 7 § tredje stycket socialtjänstlagen och 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Det är alltså fråga om individuellt behovsprövat boende som ges med stöd av socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.