Kontakt

Tillsyn

Om du beviljas stadigvarande serveringstillstånd kommer Tierps kommun att göra regelbunden tillsyn på din verksamhet.

En årlig tillsynsavgift tas ut för tillsynen.

Vad som sker vid tillsyn

  • Vid tillsyn på din restaurang så kommer alkoholhandläggare att komma till din restaurang. Vid tillsynen kontrolleras bland annat att serveringen av alkoholdrycker sker i enlighet med alkohollagen, att ordningen är god i och utanför serveringslokalen, eventuell marknadsföring av alkoholdrycker samt att serveringsansvarig finns på plats. Tillsynsbesöket kan göras tillsammans med andra myndigheter såsom Polismyndigheten, Skatteverket och räddningstjänsten.
  • Tillsyn sker även av handlingar från bland annat Skatteverket och Polisen. Kontrollen går ut på att se att företaget och dess företrädare fortsätter att uppfylla kraven på personlig och ekonomisk lämplighet.