Kontakt

Tillsyn

Om du beviljas stadigvarande serveringstillstånd kommer Tierps kommun att göra regelbunden tillsyn på din verksamhet.

En årlig tillsynsavgift tas ut för tillsynen.

TillsynsavgiftPDF (pdf, 288 kB)

I tillsynsavgiften ingår bland annat

  • Besök i din restaurang (så kallad yttre tillsyn). Vid besöket kontrolleras bland annat att serveringen av alkoholdrycker sker med återhållsamhet, att servering av alkoholdrycker inte sker till personer under 18 år, att mat tillhandahålls, att ordningen är god i och utanför serveringslokalen, eventuell marknadsföring av alkoholdrycker samt att serveringsansvarig finns på plats. Tillsynsbesöket kan göras tillsammans med andra myndigheter såsom Polismyndigheten, Skatteverket och räddningstjänsten.
  • Kontroll av att du fortsätter att uppfylla alkohollagens krav på personlig och ekonomisk lämplighet genom remissförfarande till exempelvis Skatteverket och Polismyndigheten (så kallad inre tillsyn).
  • Administration, utbildningar, restid och övriga omkostnader.