Kontakt

Servering på hotellrum (rumsservering) och minibar

På hotell som har restaurangverksamhet med serveringstillstånd i sina lokaler får servering av alkoholdrycker ske på hotellrummet. På sådant hotell får även servering från minibar på hotellrummet ske. Med minibar avses ett skåp med alkoholdrycker på ett hotellrum.

Minibaren måste vara låsbar och tillgång till baren får endast lämnas till en hotellgäst efter begäran från gästen. Tillgång till minibar får inte lämnas till gäst som inte har fyllt 18 år.