Kontakt

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

Ansökningar om tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten handlar om allt ifrån stora till små festivaler och enstaka evenemang.

Följande riktlinjer gäller för tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten

 • Alkoholserveringen ska ingå i ett seriöst evenemang. Stor återhållsamhet bör gälla vid arrangemang som riktar sig främst till ungdomar. När det gäller idrott och alkoholservering ska en riskbedömning göras vid varje tillfälle och en allmän princip bör vara återhållsamhet. Erfarenheter på detta område visar att det i huvudsak är vid inhemska fotbollsmatcher som alkoholrelaterat våld har förekommit mellan olika supportergrupper. Även internationella fotbollsmatcher kan innebära avsevärda risker och en bedömning bör göras i varje enskilt fall.
 • Normalt medges tillfälliga tillstånd under max 10 dagar per arrangemang.
 • Sökanden ska ha beviljats rätt att disponera markytan/lokalen.
 • Kommunens krav på livsmedelshantering enligt livsmedelslagstiftningen ska vara uppfyllda.
 • Lagad eller på annat sätt tillredd mat ska kunna tillhandahållas.
 • Serveringen ska bedrivas inom en avgränsad serveringsyta, med tillfredsställande antal sittplatser och acceptabla avgränsningar. Som huvudprincip gäller att serveringen ska bedrivas i en avgränsad serveringsyta av en tillståndshavare. Avsteg från detta kan göras om Polismyndigheten bedömer att gemensam serveringsyta inverkar positivt på ordningsläget.
 • Betryggande tillsyn över serveringen måste garanteras.
 • De personer som ska ansvara för serveringen (serveringsansvariga) ska vara lämpliga för uppgiften.
 • Sökanden ska vara både personligt och ekonomiskt lämplig. Dessa krav omfattar även eventuell festivalarrangör på grund av dennes betydande inflytande över festivalens bedrivande.
 • Om alkoholservering sker utomhus rekommenderar kommunen att alkoholen serveras i plastglas och/eller i plastflaska/aluminiumburk. Detta för att undvika glaskross på platsen. Glas och glasflaskor kan dessutom användas som tillhyggen vid eventuellt bråk.
 • Kontakta Polismyndigheten på telefon 114 14 för att ta reda på om du även behöver tillstånd för offentlig tillställning. Ett sådant tillstånd behövs t ex om du anordnar dans. Det är även Polismyndigheten som gör bedömningen om du behöver ordningsvakter.