Kontakt

Uteservering

I ordningslagen finns grundläggande regler om uteserveringar. Alkoholservering på uteservering regleras inte särskilt i alkohollagen utan samma regler som vid bedrivande av alkoholservering i övrigt gäller även vid uteservering.

För uteservering ska förutom serveringstillstånd även upplåtelsetillstånd för tomtmark föreligga. Serveringsytan ska utgöras av sittplatser vid bord på en fysiskt avgränsad yta i anslutning till restaurangen. För att bedriva uteservering krävs även Polismyndighetens tillstånd. Serveringstillstånd för uteservering kan normalt sett följa restaurangens ordinarie öppettider, dryckesslag och andra bestämmelser. Hela tillståndet kan dock återkallas vid misskötsel av uteservering.

Period

Har du beviljats serveringstillstånd för uteservering på Tierps kommuns mark får serveringen endast ske under perioden 1 maj – 30 september.

Satellitserveringar

Tillstånd för så kallade satellitserveringar, det vill säga uteserveringar som inte ligger i nära anslutning till restaurangen eller med en mellanliggande bilväg, beviljas inte.