Kontakt

Ansökan om försäljning av tobak

Ny tobakslag den 1 juli 2019 - fler rökfria platser

Enligt den nya tobakslagen är det inte längre tillåtet att röka på uteserveringar. Det är inte tillåtet att avgränsa en del av uteserveringen för rökning eller att inrätta så kallade rökrutor intill serveringsområdet.

Läs mer om vad den nya tobakslagen innebär

Ansökan och bilagor

För att göra en så komplett ansökan som möjligt är det bra att bifoga alla handlingar från början. I checklistan finns hjälp att få för att få med alla delar. Den som söker tillstånd ska själv skicka två blanketter till Skatteverket, en för begäran om uppgifter för tobakstillstånd, samt en för varje person med betydande inflytande.

 Skickas till Skatteverket:

Egenkontrollprogram

Ett upprättat dokument som beskriver hur verksamheten säkerställer moment som är lagstiftade ska bifogas till anmälan om försäljning. Programmet kan omfatta en eller flera varor i samma dokument. Ett exempel är på vilket sätt verksamheten ser till att försäljning inte sker till personer som är under 18 år.

Tillsammans med anmälan ska alltid ett egenkontrollprogram Pdf, 414 kB, öppnas i nytt fönster. bifogas. Tänk även på att ha ditt eget arbetsexemplar av kontrollprogrammet och regelbundet fylla i det så att det finns till hands vid kommande inspektioner.

Förändringar i verksamheten

Förändringar i försäljningsverksamheten, eventuellt ägarbyte eller om försäljningen upphör av en eller flera varuklasser måste anmälas med ett bifogat och uppdaterat egenkontrollprogram.

Läs mer kring anmälan om upphörande av försäljning.