#shareLink('Dela på Facebook' 'facebook' 'https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=') #shareLink('Dela på Twitter' 'twitter' 'https://twitter.com/intent/tweet?text=&url=') #shareLink('Dela på LinkedIn' 'linkedin' 'https://www.linkedin.com/shareArticle?url=') #shareLink('Dela på Google +' 'gplus' 'https://plus.google.com/share?url=')

Kontakt

Oljecisterner

Har du en cistern med olja eller diesel? Är den större än 1 m³? Då ska den kontrolleras regelbundet.

En cistern som rymmer mer än 1 m³ olja eller diesel ska kontrolleras regelbundet. Finns cisternen placerad i ett vattenskyddsområde ska den ha ett så kallat sekundärt skydd. Det innebär att en invallning fångar upp vätska som kan läcka från cisternen.

Anmälan till kommunen ska göras både när en cistern installeras och när den tas ur bruk. Det är mycket viktigt att cisternen och rörledningarna töms och rengörs ordentligt innan den tas ur bruk. Ska cisternen stå kvar är det även viktigt att den plomberas så den inte kan fyllas på av misstag

Tillstånd och bygglov

Vid förvaring av mer än 10 m³ eldningsolja, eller 100 liter dieselbrännolja krävs tillstånd av kommunen. I vissa fall kan det även krävas bygglov för placering av cisternen, välkommen att kontakta oss vid frågor om detta.

Vem får kontrollera cisternen?

Den som får utföra de olika kontrollerna måste vara ackrediterad av SWEDAC, Styrelsen för ackreditering.

Information om vilka som får utföra de olika kontrollerna hittas på deras hemsida www.swedac.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur anmäler jag?

Anmälan om cistern som tagits ur bruk, eller anmälan om förvaring av diesel/olja skickas till Medborgarservice, Tierps kommun.

Blanketter finns att hämta här nedan och adressen är:

Medborgarservice
Tierps kommun
815 80 Tierp

Det går även bra att e-posta anmälan till adressen som står angiven längst ner på blanketten.