Kontakt

Bedriva skol- och förskoleverksamhet

Den som vill bedriva

 • förskola,
 • öppen förskola,
 • fritidshem,
 • öppen fritidsverksamhet,
 • förskoleklass,
 • grundskola,
 • gymnasieskola,
 • anpassad skolform,
 • specialskola,
 • sameskola,
 • fristående skola,
 • riksinternatskola eller
 • resurscenter

måste anmäla detta till Tierps kommun. Det är "Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 38 §" som styr anmälningsplikten för dessa verksamheter. En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte Kommunstyrelsen i Tierps kommun bestämmer något annat.

Anmälan om skola, förskola, öppen fritidsverksamhet etc Pdf, 600 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 600 kB)

Syftet med anmälningsplikten är att tillsynsmyndigheten i Tierps kommun ska få kännedom om nya verksamheter och möjlighet att kunna påverka t.ex. lokalernas utformning eller inredning. Det är därför bäst om anmälan kan göras så tidigt som möjligt, helst i ett skede där det finns möjlighet att förändra lokalerna innan verksamheten hinner starta upp.

Kontakta Medborgarservice.