Kontakt

Hygienlokaler

Skolor och Bassängbad

Medborgarservice har även hälsoskyddstillsynen över förskolor, skolor och öppna fritidsverksamheter samt även bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller används av många människor.

Anmälningsplikt

Anmälningsplikten för ovanstående verksamheter är lagstadgad enligt 38 § i Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om hygienverksamhetPDF (pdf, 395 kB)

En 38 § verksamhet ska anmälas skriftligt till Medborgarservice minst 6 veckor innan den påbörjas! Med anmälan ska en lokalritning bifogas.

Tänk även på att skicka in en anmälan ifall ni har en ambulerande verksamhet eller att verksamheten genomgår större förändringar som t.ex. flytt till nya lokaler. Vid stora ombyggnationer eller ändrat användningsområde för lokaler kan det även krävas bygglov. För frågor angående bygglov, kontakta Medborgarservice.

Tillsyn och egenkontroll
Tillsynen bedrivs för att förebygga eventuella risker för människors hälsa eller miljön. Det som kontrolleras vid tillsyn är främst att verksamheten har en fungerande egenkontroll. Detta kan t ex innebära att verksamhetsutövaren har kontroll på städrutiner, kemikalieanvändning, temperaturer i lokaler, ventilation, buller, luftfuktighet, radon, m.m.

Verksamhetens egenkontroll ska främst verka förebyggande men som verksamhetsutövare ska man även tänka på vilka åtgärder som kan behöva vidtas om olägenheter för hälsa eller miljö ändå uppstår. Vad egenkontrollen innebär varierar givetvis beroende på vilken verksamhet som bedrivs.