Kontakt

Hygienlokaler

Lokaler där en verksamhet utför hygieniska behandlingar kallas för hygienlokaler. Exempel på hygienisk verksamhet är massage, fotvård, skönhetsbehandling, tatuering och hårvård.

Anmäla hygienlokal

Enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (§38) ska alla verksamheter som bedriver hygieniska behandlingar anmäla det till sin kommun.

Kommer det inte in någon anmälan för en verksamhet som kräver det, kan en miljösanktionsavgift komma att tas ut.

Anmälningsblankett hygienverksamhet Pdf, 395 kB, öppnas i nytt fönster.

Allmänt kring anmälan:

  • Anmäl verksamheten minst sex veckor i förväg vid nystart
  • Bifoga lokalritning

Tillsyn och egenkontroll för verksamheten

Kommunen utför regelbunden tillsyn för att förebygga risker på hälsa och miljö. Det som främst kontrolleras vid tillsyn är att verksamheten själva har en fungerande egenkontroll.

Egenkontroll innebär att verksamheten har koll på städrutiner, kemikalieanvändning, temperatur i lokalen, ventilation, buller, luftfuktighet, radon och liknande.

Verksamhetens egenkontroll är främst till för att förebygga problem. Men det är också viktigt att ha en plan för åtgärder som kan behöva vidtas om olägenheter ändå uppstår. Vad egenkontrollen ska innehålla varierar beroende på vad det är för verksamhet.

Skolor och bassängbad

Vi har även hälsoskyddstillsyn på förskolor, skolor och öppna fritidsverksamheter. Samt bassängbad som är upplåtna för allmänheten eller används av många.

Anmälningsblankett bassängbad Pdf, 384 kB, öppnas i nytt fönster.