Kontakt

Solarieverksamhet

Du som bedriver en solarieverksamhet eller som tänker starta en ska anmäla det till kommunen. Det gäller både om du ska driva solariet i en egen lokal eller inom andra anläggningar där allmänheten kan använda solariet.

Tillsyn

Kommunen har tillsyn över bland annat solarieverksamheter. Syftet med anmälan är att tillsynsmyndigheten ska känna till verksamheten och för att kunna se till så att lokalen är godkänd, ur ett hälsoperspektiv, för ändamålet.

Solarier sänder ut UV-strålning som kan orsaka både akuta och långsiktiga skador. Därför är det viktigt att du följer de krav som finns i den lagstiftning som styr verksamheten.

Myndighetens krav

Bestämmelserna i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrift innebär särskilda krav på information och råd till solkunderna samt krav på att rätt utrustning används. Några av kraven som finns är följande:

  • Alla solarier ska vara märkta med UV-typ 3.
  • Solarierna ska vara utrustade med godkända rör.
  • Myndighetens affisch med solråd ”Råd för att skydda din hälsa” ska finnas vid varje solariebädd.
  • Solarier starkare än tropisk sol är inte tillåtna.

Läs mer på stralsakerhetsmyndigheten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Åldersgräns för att sola solarium

Från och med den 1 september 2018 måste den som driver ett solarium förvissa sig om att användaren har fyllt 18 år och en tydlig skylt om åldersgränsen måste finnas uppsatt på solariet.

Läs mer på stralsakerhetsmyndigheten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.