Kontakta Företag

Information, råd och stöd under Coronakrisen till dig som företagare

Pandemin som orsakas av Coronaviruset berör företagare i högsta grad. Krisen har redan fått effekter på vår ekonomi. På den här sidan har vi samlat information om rådgivning och åtgärder i samband med Coronaviruset och Covid-19 som kan vara användbara för dig som företagare.

Stöd till företag i Tierps kommun

Coronaviruset/covid-19 är en stor utmaning för hela samhället. Företag och företagare i kommunen är inget undantag. För att förenkla för Tierps kommuns lokala företag har vi fattat beslut om att vidta åtgärder för att underlätta för dig som företagare under den extraordinära situation som vi befinner oss i. Vi fortsätter att jobba kontinuerligt med de åtgärder som vi kan och uppdaterar när ny information finns tillgänglig.

Kommunens åtgärdspaket samordnas mellan myndigheten Tierps kommun och de kommunala bolagen TKAB (Tierps kommunfastigheter AB) och TEMAB (Tierps Energi & Miljö AB).

Beslutade åtgärder i Tierps kommun

Uppdaterad 2020-04-01

Kommunstyrelsen beslutar för perioden 1 januari – 30 september 2020

 • att korta betaltiden till leverantörer för att bidra till att stärka företagens
  likviditet,
 • att förlänga tidsfristen för att betala utställda fakturor gällande kontroll- och tillsynsavgifter från kommunen till 30november,
 • att vara generös med att bevilja ytterligare anstånd med betalning av
  utställda fakturor vid behov,
 • att skjuta upp tillsynsbesök som inte är nödvändiga och prioritera
  verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden,
 • att underlätta för butiker och restauranger som vill flytta ut sin verksamhet
  på gator och torg,
 • att uppmana de kommunala bolagen att agera enligt ovanstående i den mån
  de berörs och fatta likalydande beslut,
 • att uppdra till kommundirektören att återkomma till kommunstyrelsen om
  åtgärderna bedöms behöva förlängas eller om andra liknande åtgärder
  behöver vidtas för att mildra de ekonomiska effekterna för enskilda,
  organisationer och företag i Tierps kommun och utreda konsekvenserna av
  att reducera avgifter till 0 kr avseende arrende/hyror för uteserveringar,
  tillståndsgivning gällande alkohol, tobak, folköl, receptfria läkemedel,
  livsmedelstillsyn och miljötillsyn under samma period.

Om du har frågor eller vill ha ytterligare information:

Lena Wänkkö, Näringsliv och turism
Telefon: 0293-21 86 26
E-post: naringsliv@tierp.se

Sidor med samlad information till dig som företagare

Region Uppsala

Region Uppsala — Samlat stöd för näringslivet i Uppsala län för att dämpa negativa effekter av coronaviruset

I ett samarbete mellan Region Uppsala, Uppsala läns kommuner, Almi Uppsala och Arbetsförmedlingen får du här en överblick på vad som görs och vart du som företag kan vända sdg för att få hjälp.

Verksamt.se logga

Verksamt.se har samlat information från myndigheter som är viktig för dig som företagare att känna till i samband med det nya coronaviruset och covid-19.

För dig som är arbetsgivare finns information om tillfälliga regler, stöd och åtgärder vid sjukskrivningar och arbetsbrist på ditt företag.

Andra myndigheter och stödaktörer

Lokala aktörer Uppsala län

Almilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Almi gör allt att hjälpa företag att klara den situation som nu råder. Med kompetens och expertis står de redo att hjälpa dig som företagare.

På Almis hemsida hittar du deras bästa tips till dig som företagare samt kontaktuppgifter.

Nyföretagarcentrum Norduppland har startat Nyföretagarhjälpenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

NyföretagarCentrum Sverige har tillsammans med partners starat Nyföretagarhjälpen. Du som startat ditt företag under de senaste tre åren och behöver ha någon att tala med, eller goda råd kring vad som ska göras nu – tala med NyföretagarCentrum!

Affärskompetens Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Affärskompetens Sverige erbjuder kostnadsfritt stöd. Deras affärscoacher erbjuder stöd för dig som är små-företagare under Coronakrisen.

Du kan få hjälp med att fylla i blanketter för permittering och uppskov av skatt, hjälp med att fylla i låneansökan eller bara ha ett bollplank att tala med

Nationella aktörer

Regeringenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information från regeringen gällande bland annat stöd och krispaket till företagare.

Tillväxtverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information och stöd från Tillväxtverket som kan hjälpa dig hantera förändringar på grund av covid-19-utbrottet.

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Försäkringskassanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information från Försäkringskassan om regler för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för vab.

Skatteverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Företag som har fått betalningsproblem som en direkt konsekvens av coronaviruset kan söka anstånd hos Skatteverket med betalningen. Information och blankett för ansökan hittar du på Skatteverkets hemsidalänk till annan webbplats.

Arbetsmiljöverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För frågor om arbetsmiljöarbete, vilket ansvar du har som arbetsgivare och hur du kan agera under krisen.