Kontakt

Företagsinformation till följd av coronaviruset

Pandemin som orsakas av Coronaviruset berör företagare i högsta grad. Den har fått effekter på vår ekonomi. På den här sidan har vi samlat information om rådgivning och åtgärder i samband med Coronaviruset och Covid-19 som kan vara användbara för dig som företagare.

Stöd till företag i Tierps kommun

Coronaviruset/covid-19 är en stor utmaning för hela samhället. Företag och företagare i kommunen är inget undantag. För att förenkla för Tierps kommuns lokala företag har vi fattat beslut om att vidta åtgärder för att underlätta för dig som företagare under den extraordinära situation som vi befinner oss i. Vi fortsätter att jobba kontinuerligt med de åtgärder som vi kan och uppdaterar när ny information finns tillgänglig.

Kommunens åtgärdspaket samordnas mellan myndigheten Tierps kommun och de kommunala bolagen TKAB (Tierps kommunfastigheter AB) och TEMAB (Tierps Energi & Miljö AB).

Beslutade åtgärder i Tierps kommun

Uppdaterad 2021-06-16

Kommunfullmäktige beslutar för perioden 1 juli – 31 december 2021,

 • att inte ta ut någon markupplåtelseavgift för restaurangers uteserveringar,
 • att reducera tillsynsavgiften för serveringstillstånd till 0 kr,
 • att ombudgetera konsekvenserna av dessa beslut om totalt 163 500 kr från
  resultatet till Medborgarservice samt
  även att beslutet taget 5 mars 2020 förlängs till att gälla fram till
  31 december 2021 i enlighet med nedan,
 • att korta betaltiden till leverantörer för att bidra till att stärka företagens
  likviditet,
 • att förlänga tidsfristen för att betala utställda fakturor från kommunen till
  näringslivet till 31 december 2021,
 • att vara generös med att bevilja ytterligare anstånd med betalning av
  utställda fakturor till näringslivet vid behov,
 • att skjuta upp tillsynsbesök som inte är nödvändiga och prioritera
  verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden,
 • att underlätta för butiker och restauranger som vill flytta ut sin verksamhet
  på gator och torg,
 • att uppmana de kommunala bolagen att agera enligt ovanstående i den mån
  de berörs och fatta likalydande beslut, samt
 • att ge kommunstyrelsen i uppdrag att via kommunstyrelsens
  förhandlingsdelegation bereda förslaget om att samtlig personal erhåller
  sommarpresent i form av presentkort gällande i kommunens affärer som ett tack för
  goda arbetsinsatser under rådande pandemi tills nästa
  kommunfullmäktigemöte.


Senaste nytt

Inga ytterligare uppdateringar kommer göras här

2020-11-09
Förlängd korttidspermittering i upp till sju månader Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ytterligare krisåtgärder för företag, Pressmeddelande från Finansdepartimentet.

2020-11-02
Ansökan om omställningsstöd för företag med kraftig minskad omsättning på grund av coronaviruset, Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Stödet går att söka från den 20 oktober till och med den 30 november 2020.

2020-08-14
Turismnytt "Möten över 50 personer – vad är det egentligen som gäller?" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2020-08-06
Anmälan till Connect Sverige region Uppsala kostnadsfria nulägesanalys "Navigera och parera - Gå från tanke till handling på 30 dagar"

2020-07-03
Aktuell statistik gällande näringsliv och arbetsmarknad i Uppsala län, Region Uppsala Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2020-06-22
Frågor och svar på Livsmedelsverket från företag om coronavirus

2020-04-30
Regeringens förslag om omställningsstöd till företag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Omställningsstöd innebär att du som företag kan få stöd för dina fasta kostnader om ditt företag har tappat i omsättning på grund av coronaviruset.

2020-04-07
Ansökan om korttidsarbete har öppnat, nyhet från Tillväxtverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2020-04-06
Regeringen uppdaterar förslaget om sänkta socialavgifter 1 mars till 30 juni med att även omfatta egenavgifter för att ge motsvarande lättnad för egenföretagare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2020-04-01
Folkhälsomyndighetens råd till verksamheter för att minska smittspridningen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2020-03-27
Almi ger brygglån för småföretag med uppskov på ränta och amortering i 12 månader. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillväxtverket om stöd till korttidsarbete Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Stödet kommer att finnas tillgängligt att ansöka från 7 april, men tillämpas redan från 16 mars. Det kommer att gälla under 2020.

2020-03-26 14:50
Tidsfristen för att betala utställda fakturor från kommunen gällande tillsyns- och kontrollavgifter förlängs automatiskt till 30 november 2020.

2020-03-25
Krispaket för svenska småföretag. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Regeringens beslut om ytterligare åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet

Informationsmaterial

Information om Covid-19-lagen för dig som bedriver handel

Som verksamhetsutövare är du enligt den tillfälliga covid-19-
lagen skyldig att bedriva din verksamhet på ett sätt som gör att människor kan hålla avstånd från varandra. Det får inte bli trångt i dina lokaler.

Köpcentrum, varuhus, gallerior, butiker och serviceinrättningar som frisörsalonger och cykelverkstäder är exempel på handelsplatser enligt den tillfälliga covid-19-lagen.

Informationsblad om åtgärderder, råd och tillsyn för verksamheter som bedriver handel. Pdf, 52 kB. (Pdf, 52 kB)

Lista på Affischer för utskrift

Vill du sätta upp information om coronaviruset/Covid-19? Via länkarna hittar du affischer att skriva ut på flera språk.

Om du har frågor eller vill ha ytterligare information:

Enheten Näringsliv och turism
E-post: naringsliv@tierp.se

Sidor med samlad information till dig som företagare

Region Uppsala

Region Uppsala — Samlat stöd för näringslivet i Uppsala län för att dämpa negativa effekter av coronaviruset

I ett samarbete mellan Region Uppsala, Uppsala läns kommuner, Almi Uppsala och Arbetsförmedlingen får du här en överblick på vad som görs och vart du som företag kan vända sdg för att få hjälp.

Verksamt.se logga

Verksamt.se har samlat information från myndigheter som är viktig för dig som företagare att känna till i samband med det nya coronaviruset och covid-19.

För dig som är arbetsgivare finns information om tillfälliga regler, stöd och åtgärder vid sjukskrivningar och arbetsbrist på ditt företag.

Andra myndigheter och stödaktörer

Lokala aktörer Uppsala län

Almi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Almi gör allt att hjälpa företag att klara den situation som nu råder. Med kompetens och expertis står de redo att hjälpa dig som företagare.

På Almis hemsida hittar du deras bästa tips till dig som företagare samt kontaktuppgifter.

Nyföretagarcentrum Norduppland har startat Nyföretagarhjälpen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

NyföretagarCentrum Sverige har tillsammans med partners starat Nyföretagarhjälpen. Du som startat ditt företag under de senaste tre åren och behöver ha någon att tala med, eller goda råd kring vad som ska göras nu – tala med NyföretagarCentrum!

Affärskompetens Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Affärskompetens Sverige erbjuder kostnadsfritt stöd. Deras affärscoacher erbjuder stöd för dig som är små-företagare under Coronakrisen.

Du kan få hjälp med att fylla i blanketter för permittering och uppskov av skatt, hjälp med att fylla i låneansökan eller bara ha ett bollplank att tala med

Connect – Navigera och parera

Connect erbjuder kostnadsfri coaching, workshop samt advisory board till SME-företag som var blomstrande före corona, men som nu stöter på utmaningar.

Tidseffektiv process som inkluderar kontroll över: nuläge, swot-,risk- och möjlighetsananlys, scenarioplanering, handlingsplan och stöd i genomförandet.

Nationella aktörer

Regeringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information från regeringen gällande bland annat stöd och krispaket till företagare.

Tillväxtverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information och stöd från Tillväxtverket som kan hjälpa dig hantera förändringar på grund av covid-19-utbrottet.

Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Försäkringskassan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information från Försäkringskassan om regler för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för vab.

Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Företag som har fått betalningsproblem som en direkt konsekvens av coronaviruset kan söka anstånd hos Skatteverket med betalningen. Information och blankett för ansökan hittar du på Skatteverkets hemsida Länk till annan webbplats..

Arbetsmiljöverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För frågor om arbetsmiljöarbete, vilket ansvar du har som arbetsgivare och hur du kan agera under krisen.